home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


renovatie

 

renovatie

Renovatie is vernieuwing, het renoveren. In dit kader betekent renovatie meestal het aanpassen aan de gangbare uitvoering van een woning (volgens de op dat moment geldende maatstaven), d.w.z. bijvoorbeeld het vernieuwen van de keuken, het isoleren van muren en dak, het vergroten van ruimten door samentrekken van kleinere ruimten, het voorzien van dubbelglas, het plaatsen van pv-panelen op het dak en eventueel aan de gevel. 
Het gaat bij renovatie dus om het functionele aspect van het gebouw (vooral: het gebruik; dit in tegenstelling met een restauratie waarbij het behoud van de cultuurhistorische waarde het belangrijkste is). Meestal wordt zowel het interieur als het exterieur aangepakt en gaat het vaak om het renoveren naar een energiezuinige of zelfs energieleverende woning (zoals de renovatie tot nul-op-de-meter-woningen in Woerden).
De vernieuwing kan ook betrekking hebben op functionele aspecten van het gehele bouwwerk, bijvoorbeeld wanneer een kerk of een schoolgebouw een appartementencomplex wordt.

Opmerkingen: 
- Naast de functionele verbetering is een ander voordeel van de meeste renovaties dat de bewoners in hun woning kunnen blijven of na een beperkte tijd weer hun eigen woning kunnen betrekken.
- Renovatie kan duidelijk ook leiden tot nul-op-de-meter-woningen (NOM), maar vooral bij gestapelde bouw kan sloop soms toch prioriteit hebben omdat dan alle opties open staan om energiezuinige, comfortabele woningen te bouwen.
- Er zijn 2,8 miljoen rijtjeswoningen (rijwoningen genoemd), waarvan het merendeel slecht of matig geïsoleerd is. Daarvan zijn er 1,1, miljoen in handen van woningcorporaties die voor een omvangrijke isolatieslag moeten zorgen (van revolutiebouwwoning naar NOM-woning). Omdat huurwoningen meestal per woonblok gerenoveerd kunnen worden, ligt hier de mogelijkheid om deze woningen te voorzien van een goede isolatie (o.m. voorzetgevels), kierdichtheid en ventilatie terwijl zelf energie wordt opgewekt (pv-panelen).
- Soms blijven na sloop of renovatie bouwdelen of beelden over die het behouden waard zijn, maar niet meer geplaatst kunnen worden. Zulke "beelden" worden "verweesd" genoemd: ze zijn als het ware wees geworden.
- Voor veel tips om tijdens een renovatie de eentonige galerijflat (hoogbouw) te verlevendigen en te verduurzamen zie bij galerij.

Naar Documentatie


kosten en opbrengsten van een gebouw in de tijd; de kosten en opbrengsten van een bouwwerk verschillen in de tijd: ontwerp, realisatie, exploitatie, renovatie, exploitatie, sloop);
klik voor groter:


renovatie van rijtjeswoningen naar nul-op-de-meter-woningen, met daken van zonnepanelen (pv-panelen) (bam wonen):


grote prefab geveldelen bij renovatie van revolutiebouwwoning (ca. 1960) naar nom-woning (nul-op-de-meter); door prefab kan elke dag een woning worden gerenoveerd; daken van pv-panelen (renolution):


een paar andere voorbeelden van renovatie naar vooral hedendaags (total concept builders):


en een paar voorbeelden met behoud van veel oude details (resp. walinco funderingstechniek en regiobouw haarlemmermeer):


Documentatie
- Werkomschrijving voor het Renovaid houtrenovatiesysteem.
- Renovatie Voorstraat 25 in Kampen (veel foto's)


Het woord renovatie komt van het werkwoord renoveren en is afkomstig van het Franse rénover (vernieuwen), afgeleid van het Latijnse renovare, van re (wederom) en novare (nieuw maken, vernieuwen, iets nieuws maken), van novus (nieuw); bron Etymologiebank.

Verg. onderhoud, restauratie, optoppen, schuifraam en renovatie van riool en waterleiding.
Zie eventueel rood-voor-rood.

Eng. renovation, refurbishment; algehele renovatie is general renovation, full-scale refurbishment; grondige renovatie is thorough renovation; projecten in renovatie is properties undergoing renovation, renovation projects