home  meewerken?

discl. / ę, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ÚÚn van de letters A..Z hierboven.


dampremmende laag, dampscherm

 

dampscherm, dampwerende folie, dampremmende folie

1. Een dampscherm of dampwerende folie (soms dampremmende laag) is een schild dat vermijdt dat de isolatie in een constructie vochtig wordt door condensatie (van binnenshuis uit). Deze laag verhindert het damptransport door de constructie bij aanbrengen aan de binnenzijde van de dak- of gevelconstructie.

Eisen bij een dampscherm (dampremmende folie):
- breng het dampscherm aan de warme zijde (woonzijde) van de constructie (om condensatie in het isolatiemateriaal te vermijden), dus bij daken altijd onder de isolatielaag
- breng het dampscherm geheel gesloten aan (overlappen verkleven; kieren, aansluitingen en bevestigingen afplakken met tape of met manchetten); het is zeer belangrijk om de naden en de overgang naar de constructie e.d. goed af te plakken met bijvoorbeeld aluminiumtape; denk hierbij ook aan doorgangen van ventilatiekanalen, inbouwspots e.d.; als het dampscherm niet goed afsluit, komt er toch vochtige lucht in de constructie en is het dampscherm zo goed als zinloos.

Let op bij isolatie van dak of muur (zie de afbeelding verderop):

 • Aan de "buitenzijde" (koude zijde) een dampopen folie: 
  - is een dampdoorlatende folie (dampopen dakfolie)
  - functie: waterkerend en dampopen (wkdo)
  - locatie: tussen dakbedekking (dakpannen o.d.) en isolatiemateriaal, en wel onder de tengels 
  - werking: vochtige lucht in de constructie kan toch naar buiten terwijl vocht (water) van buiten niet naar binnen doorgelaten wordt (zoals hemelwater onder de dakpannen via een afschot afgevoerd wordt).

 • Aan de woonzijde (warme zijde) een dampremmende folie: 
  - is een dampdichte folie (dampscherm)
  - functie: waterkerend Ún dampkerend
  - locatie: onmiddellijk achter (aan buitenzijde) van afwerklaag (gipsplaat, fermacel, multiplex o.d.)
  - werking:
  vochtige lucht in de binnenlucht tegenhouden zodat er geen condensatie kan ontstaan aan de koude zijde van de dakconstructie, dus vanuit de kamer kan waterdamp niet in de constructie komen terwijl eventueel vocht (water) uit de constructie niet in de kamer zelf doorgelaten wordt.

Voor toepassing van allerlei technische bouwfolies zoals dampschermen (warme zijde isolatie), dampopen folies (onderdak- en gevelmembramen aan koude zijde isolatie) e.d., zie de Foliewijzer van MG Meuwissen Gerritsen.

klik op de afbeelding voor groter!

koude zijde: dampdoorlatende folie (dampopen: waterkerend en dampdoorlatend)
warme zijde: dampremmende folie (dampscherm: waterkerend Ún dampkerend)dampfolies komen voor bij dak, gevel, wand en vloer; zie de foliewijzer van mg meuwissen gerritsen:


dampopen folie aan buitenzijde, dampscherm aan binnenzijde (isolatieshop):

1 = dakbedekking (hier dakpannen op panlatten en tengels)
2 = dampopen folie
3 = isolatiemateriaal
4 = dampscherm, dampremmende folie (hier miofol 125-s met sd-waarde van > 87 m)
5 = afwerking (gipsplaat o.d., hier houtachtig)


dampscherm miofol 150a aan de binnenzijde van het gebouw, een dampdichte reflecterende aluminium folie die versterkt is met een polypropyleen weefsel(pp-weefsel); het reflecterende deel draagt bij aan een hogere warmteweerstand; miofol 200ak is een zelfklevende variant (mg meuwissen gerritsen)


dampscherm miofol 150a


dampscherm miofol 200ak


Het verschil tussen een dampremmende laag en een dampscherm is de omvang van de weerstand tegen de dampstroom (dampdiffusie), uitgedrukt in meters t.o.v. de weerstand van 1 m lucht.
Alle dampgerelateerde folies zijn waterkerend (productspecificatie W1 betekent regendicht en W2 is waterkerend).

Wanneer de foutieve dampfolie wordt gekozen of de dampfolie wordt op de verkeerde plaats aangebracht, dan heeft dat meestal forse nadelige gevolgen i.v.m. condensatie, omdat bijvoorbeeld de waterdamp verhinderd wordt uit de isolatielaag naar buiten te treden. 

Wanneer een folie dampremmend is of dampdicht, is afhankelijk van de dampdiffusie (Sd
-waarde, Ád-waarde, relatieve vochtweerstand) en verschilt helaas nogal (per bron):
- een dampdichte folie (dampscherm) heeft een Sd-waarde > 100 m
- een dampwerende of dampremmende folie heeft een Sd-waarde tussen 20 m en 100 m (soms staat vermeld tussen 5 m en 100 m)
- een dampopen folie heeft een Sd-waarde < 20 m (soms < 5 m).

De folies in de tabel hieronder staan in de volgorde van
laat minder dampdoorlatend naar dampdicht.

    
naam van de folie Sd-waarde (Ád-waarde, relatieve vochtweerstand; vaak wordt de term Sd gebruikt i.p.v. Ád);
voorbeeld en opmerking

dampopen folie

< 20 m
Polytex 145 AG Ád = 0,18 m;
Polytex Fassade FR Ád = 0,04 m (zeer dampopen, zwart, partieel UV-bestendig, bijv. voor gedeeltelijk open buitengevel)
Tyvek MaxProtect Ád = 0,03 m (extreem dampopen)
Tyvek Pro Ád = 0,02 m (extreem dampopen) 
Miotex Fassade Ád = 0,02 m (extreem dampopen) 

variabele folie
in zomer Ád < 20 m en in winter Ád > 20 m en < 100 m
Tyvek AirGuard Smart zomer Ád = 0,2 m en in winter Ád = 35 m
Miofol Active waterdampdoorlatendheid 2-96 g/m▓/dag
Let op:
- in de zomer dampopen (lage dampweerstand), in de winter hogere dampweerstand (dampremmend)
- "Tyvek« AirGuard« Smart heeft in de winter een hoge dampweerstand en in de zomer een lage dampweerstand. Zodoende kan Tyvek« AirGuard« Smart ideaal ingezet worden in constructies waarbij de koude zijde niet of nauwelijks kan ademen. De werkzame laag past zich op basis van relatieve luchtvochtigheid aan en zal indien er vocht in de constructie opgesloten zit deze in de zomerconditie afgeven aan de ruimte."

dampremmende folie

>= 20 m en <= 100 m
Miofol 125 S Ád >= 87 m

dampscherm

> 100 m
 
Let op: 
(a) de term dampscherm geeft niet goed weer wat de folie doet (een dampremmende folie wordt soms ook wel eens een dampscherm genoemd)
(b) alles met een Ád-waarde > 100 m heet een dampscherm, dus ook de echte dampdichte folies (c) als criterium voor wat een dampscherm genoemd wordt, wordt ook wel eens 130 m gebruikt

Miofol 150a
Ád > 130 m
Miofol 200ak
Ád > 200 m

dampdichte folie

>= 1500 m
Miofol 125 AV Ád > 1500 m;
Miofol AVS 4 Ád > 1500 m (scheidingslaag voor vloeren);
AirGuard Reflective
Ád = 2000 m, een luchtdicht en dampdicht membraan;
Let op:
een dampdichte folie wordt eigenlijk alleen toegepast bij vochtige ruimten (douche, badkamer, sauna, fitness ruimte e.d.; aan de binnenzijde van de constructie), omdat een dampremmende laag de stroom van de waterdamp te weinig tegenhoudt


Het type dampscherm is afhankelijk van de gebruiksfunctie van de binnenruimte. Een dampscherm kan bijvoorbeeld vochtige binnenlucht tegenhouden zodat er geen condensatie kan ontstaan aan de koude zijde van de dakconstructie. De opbouw van de dakconstructie kan zelfs zo zijn dat het vocht niet uit de constructie kan en er toch meer vocht bijkomt; met de Methode Glaser kan dit bepaald worden.
Een dampscherm kan bij zowel daken als buitenwanden worden toegepast. Daken zijn steeds meer "gesloten" om een zo gering mogelijk energieverlies te verkrijgen; een dampremmer is daarom te beschouwen als een vereiste.

De foto boven toont glaswol isolatiemateriaal van Isover met een dampremmende laag. De tekening onder toont de plaats van de dampremmende folie.

Dampremmende folies en dampschermen hebben als voornaamste voordelen: 
- vermijden van condensatie in de constructie (dampdicht maken voor damp van binnenshuis)
- vermijden dat de isolatielaag water (damp) opneemt uit de ruimten binnenshuis
- de ruimte wat betreft het dak tochtdicht maken (comfort, minder stookkosten, brandveiligheid door minder tocht).

Het dampscherm zal meestal een PE-folie zijn, maar er zijn ook polyethyleen-folies met polypropyleen (PP).
Er zijn verschillende soorten folies, o.m. die:
- isoleren, UV-reflecteren, brand weren, waterdicht zijn
- meerlaags zijn
- interne wapening hebben
- lichtgewicht zijn
- bestand zijn tegen hoge temperaturen
- luchtdicht zijn (i.v.m. luchtdicht bouwen).

Een ander soort scherm, de dampdoorlatende folie die dus juist damp doorlaat, dient om vocht dat in de constructie is gekomen een mogelijkheid te geven door de constructie (naar buiten) te verdwijnen. De dampdoorlatende folie komt aan de buitenzijde van de constructie. Zie ook de blauwe stippelstreeplijn de afbeelding onder van MG Meuwissen Gerritsen).


klik op de afbeelding voor groter!


Documentatie
- Productblad Miofol 125 AV (van Meuwissen)

Met dank aan o.m. ICEDD.

Zie ook dampdiffusie en dampopen bouwen.
Verg. DPC-folie (geen volledig dampscherm).

Eng. vapour barrier, vapor barrier (Am.)


2. Ook, beter: sluitlaag. Een sluitlaag is een dampscherm dat bij de (ge´soleerde) dakconstructie van een plat dak wordt toegepast. Dit dampscherm moet absoluut zorgvuldig aangebracht worden om lekkages te vermijden. Er moeten luchtdichte aansluitingen zijn met alle dakdoorvoeren en randen. Een dergelijk dak zal meestal van een ballastlaag worden voorzien.
Deze sluitlagen zijn bijvoorbeeld gebitumeerd glasvlies/polyestermat/aluminiumfolie, PVC-, EPDM- en PE-folie.
Om 


klik op de afbeeldingen voor groterAfbeeldingen sluitlaag van Vebidak.