home  

discl. / ę, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


dampremmende laag, dampscherm

 

dampremmende folie, dampscherm

1. Een dampremmende laag of een dampscherm is een schild dat vermijdt dat de isolatie in een constructie vochtig wordt door condensatie (van binnenshuis uit). Deze laag verhindert het damptransport door de constructie. 

Eisen bij een dampscherm:
- breng het dampscherm aan de warme zijde (woonzijde) van de constructie (om condensatie in het isolatiemateriaal te vermijden), dus bij daken altijd onder de isolatielaag
- breng het dampscherm geheel gesloten aan (overlappen verkleven); het is zeer belangrijk om de naden en de overgang naar de constructie goed af te plakken met bijvoorbeeld aluminiumtape; denk hierbij ook aan doorgangen van ventilatiekanalen, inbouwspots e.d. 

Let op bij isolatie van dak of muur (zie de afbeelding):
- aan de woonzijde (warme zijde) een dampremmende folie ("dampdichte" folie, dampscherm)
- aan de "buitenzijde" (koude zijde) een dampopen folie (dampdoorlatende folie; dan kan vochtige lucht toch naar buiten)..


dampscherm, de bedoeling (icedd): 


dampremmende laag (isover): 


Het verschil tussen een dampremmende laag en een dampscherm is de weerstand tegen de dampstroom (dampdiffusie):
- een dampremmende folie heeft een
Ád-waarde (Sd-waarde) die < 100 m (de Ád-waarde wordt ook wel sd-waarde genoemd); bijvoorbeeld Miofol 125 S heeft een Sd >= 87 m
- een dampscherm heeft een Ád-waarde > 100 m en laat daarmee minder damp door dan een dampremmende folie; bijvoorbeeld Miofol 125 AV heeft een Sd > 1500 m
Let op: als criterium wordt ook 130 m gebruikt, soms zelfs 1500 m; er is dus blijkbaar "in het veld" geen overeenstemming in de benaming wat een dampremmende folie en wat een dampscherm is! Een dampdichte folie (Sd-waarde vaak > 1500 m) wordt eigenlijk alleen toegepast bij vochtige ruimten (douche e.d.; aan de binnenzijde van de constructie), omdat een dampremmende laag de stroom van de waterdamp te weinig tegenhoudt.  
 
Wanneer een dampscherm op de verkeerde plaats wordt aangebracht heeft dat meestal forse nadelige gevolgen i.v.m. condensatie, omdat de waterdamp verhinderd wordt uit de isolatielaag naar buiten te treden. 

Het type dampscherm is afhankelijk van de gebruiksfunctie van de binnenruimte. Een dampscherm kan bijvoorbeeld vochtige binnenlucht tegenhouden zodat er geen condensatie kan ontstaan aan de koude zijde van de dakconstructie. De opbouw van de dakconstructie kan zelfs zo zijn dat het vocht niet uit de constructie kan en er toch meer vocht bijkomt; met de Methode Glaser kan dit bepaald worden.
Een dampscherm kan bij zowel daken als buitenwanden worden toegepast. Daken zijn steeds meer "gesloten" om een zo gering mogelijk energieverlies te verkrijgen; een dampremmer is daarom te beschouwen als een vereiste.

De foto boven toont glaswol isolatiemateriaal van Isover met een dampremmende laag. De tekening onder toont de plaats van de dampremmende folie.

Dampremmende folies en dampschermen hebben als voornaamste voordelen: 
- vermijden van condensatie in de constructie (dampdicht maken voor damp van binnenshuis)
- vermijden dat de isolatielaag water (damp) opneemt uit de ruimten binnenshuis
- de ruimte wat betreft het dak tochtdicht maken (comfort, minder stookkosten, brandveiligheid door minder tocht).

Het dampscherm zal meestal een PE-folie zijn. 

Een ander soort scherm, de dampdoorlatende folie die dus juist damp doorlaat, dient om vocht dat in de constructie is gekomen een mogelijkheid te geven door de constructie (naar buiten) te verdwijnen. De dampdoorlatende folie komt aan de buitenzijde van de constructie. Zie ook de blauwe stippelstreeplijn de afbeelding onder van MG Meuwissen Gerritsen).


klik op de afbeeldingen voor groter


Documentatie
- Productblad Miofol 125 AV (van Meuwissen)

Met dank aan o.m. ICEDD.

Zie ook de voorbeelden en eventueel dampdiffusie.
Verg. DPC-folie (geen volledig dampscherm).

Eng. vapour barrier, vapor barrier (Am.)


2. Ook, beter: sluitlaag. Een sluitlaag is een dampscherm dat bij de (ge´soleerde) dakconstructie van een plat dak wordt toegepast. Dit dampscherm moet absoluut zorgvuldig aangebracht worden om lekkages te vermijden. Er moeten luchtdichte aansluitingen zijn met alle dakdoorvoeren en randen. Een dergelijk dak zal meestal van een ballastlaag worden voorzien.
Deze sluitlagen zijn bijvoorbeeld gebitumeerd glasvlies/polyestermat/aluminiumfolie, PVC-, EPDM- en PE-folie.
Om 


klik op de afbeeldingen voor groterAfbeeldingen sluitlaag van Vebidak.