home  meewerken

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


voorzetwand

 

voorzetwand

Soms: voorzetmuur. Een voorzetwand is een wand / muur die vr een bestaande muur wordt geplaatst. Meestal geldt:
- de voorzetwand wordt gemaakt met een kleine spouw met isolatiemateriaal
- de voorzetwand wordt aan de binnenzijde van het huis aangebracht, maar dat kan ook aan de buitenzijde (een geheel ander soort wand weliswaar, zie voor beide mogelijkgeden bij na-isolatie). 

Als materiaal voor de voorzetwand zelf wordt meestal baksteen, hout of een raamwerk met "waterbestendig" plaatmateriaal gebruikt.

Doel van de voorzetwand is:
- vooral een betere warmte-isolatie
- soms om de nadelen van vochtdoorslag bij een massieve muur tegen te gaan
- soms om geluidshinder te verlagen (bij scheidingsmuren, tussen woningen).

Om vochtdoorslag te vermijden wordt een voorzetwand altijd een aantal cm van de buitenmuur geplaatst en worden een paar open stootvoegen gemaakt in de buitenmuur om vochtige lucht te laten verdwijnen. 
Een voorzetmuur zonder spouw werd vroeger bij meer of minder bouwvallige muren toegepast om deze te verstevigen, bijvoorbeeld als klampmuur. Soms werd een voorzetmuur toegepast uit esthetische overwegingen, om een slechte muur aan het oog te onttrekken.

Zie verder bij na-isolatie.


voorzetwand tegen de binnenzijde van de buitenmuur; 
klik voor groter;
opbouw: buitenmuur, xps-isolatieplaten, raamwerk met steenwol isolatiemateriaal, "waterbestendige" gipsplaten en een stuclaag (onzeboerderij):


Zie ook klampmuur, waarbij de steen op zijn kant wordt gemetseld.
Verg. voorzetraam.

Eng. false wall; (op raamwerk) stud wall, stud partition