home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


koud dak

 

koud dak

Een koud dak is een dakconstructie waarbij de isolatie aan de onderzijde van de dragende constructie is aangebracht. De waterkerende laag (dakbedekking) bevindt zich direct bovenop de dragende constructie. De dragende constructie bevindt zich dus aan de koude zijde van de isolatie.
Een "koud" of "warm dak" heeft te maken met de locatie van de isolatie ten opzichte van het dakbeschot; een "omgekeerd dak" heeft te maken met de locatie van de isolatie ten opzichte van de dakbedekking (bijvoorbeeld dakpannen).

Koude en omgekeerde daken komen vrijwel uitsluitend voor in oudere bestaande bouw.

Een dergelijke constructieopbouw is weliswaar geventileerd, maar wordt bouwfysisch afgeraden in verband met de condensatieproblemen zoals het rotten van de dakvloer doordat er condensatie in de isolatielaag optreedt en het ingesloten vocht niet meer uit de constructie kan. 

Attentiepunten zijn:
- de dampremmende laag moet aan de warme zijde van de constructie worden aangebracht (zie bij dampscherm), ook hier dus onder de isolatielaag
- de dampremmende laag aan de binnenzijde van een koud dak wordt vaak onderbroken (elektrische leidingen e.d.) en kan snel beschadigen
- de koude buitenzijde dient, indien mogelijk, dampopen te zijn met een goede ventilatie onder de dakpannen
- ook de noodzaak tot ventilatie is risicovol: bij onhandige verbouwingen kan de isolatielaag te hoog worden doorgezet waardoor bijna geen ventilatie meer mogelijk is en condensatie zal optreden
- een koud dak vergt meer arbeid
- bij herstelwerkzaamheden e.d. dient erop gelet te worden dat er geen (regen)water in het niet afgedekte koude dak kan treden.


opbouw en isolatie van een koud dak; van onder naar boven: plafond, dampremmende laag, dragende balken (balklaag) met isolatie ertussen, dakbeschot, dakbedekking;
klik voor groter:


principe koud dak bij een hellend dak:


koud dak bij een plat dak, met condensatie die "weggeventileerd" moet kunnen worden:


Van koud naar warm
Er is uiteraard een mogelijkheid om van een koud dak een warm dak te maken: doorsneden daktypes koud, warm en omgekeerd plat dak;
klik voor groter! (energiesparen):


Zie ook warm dak en omgekeerd dak.

Eng. cold roof