home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


warm dak

 

warm dak

Een warm dak is een dakconstructie waarbij de isolatie aan de bovenzijde van de dragende constructie is aangebracht (boven beton, of balklagen en dakbeschot). De waterkerende laag (de dakbedekking) bevindt zich boven de isolatie.
Een "warm" of "koud" dak heeft te maken met de locatie van de isolatie ten opzichte van het dakbeschot; een "omgekeerd dak" heeft te maken met de locatie van de isolatie ten opzichte van de dakbedekking (bijvoorbeeld dakpannen).

Het warme dak is de meest voorkomende methode van dakisolatie (vooral bij platte daken) en bouwfysisch ook het meest veilig. Er zijn weinig dakdoorvoeren en dus ook weinig doorbrekingen van de isolatielaag.
  
Attentiepunten zijn:
- een luchtdichte aansluiting boven de isolatielaag
- de dampremmer moet aan de warme zijde van de constructie worden aangebracht (zie bij dampscherm), ook hier dus onder de isolatielaag
- vermeden moet worden dat zich onder de dampremmer en vooral tussen dampremmer en (dampdichte) dakbedekking vocht ophoopt (denk ook aan regen tijdens de bouw)
- bij dakpannen: de koude buitenzijde dient dampopen te zijn, en indien mogelijk met een goede ventilatie onder de dakpannen.

Na-isolatie warm dak (aan buitenzijde):
Na-isolatie van een dak aan de buitenzijde is soms gemakkelijker dan na-isoleren aan de binnenzijde, in ieder geval meestal veiliger om geen condensatie e.d. in de dakconstructie te brengen.
Drie manieren van na-isoleren:
- dakbedekking verwijderen, extra of geheel nieuw dik pakket isolatiemateriaal aanbrengen, nieuwe dakbedekking aanbrengen (isolatiepakket niet bloot laten liggen omdat het anders vochtig kan worden)
- nieuw (dus extra) warm dak op oude warme dak aanbrengen
- nieuw omgekeerd dak op oude warme dak aanbrengen.

Na-isolatie warm dak (aan binnenzijde):
Het warme dak wordt door na-isolatie aan de binnenzijde in feite een koud dak, wat het isoleren moeilijker maakt omdat het geen dampopen opbouw heeft. Zie bij koud dak voor meer informatie voor na-isolatie.


schematische afbeelding van een warm dak; opbouw van onder naar boven: dragende constructie, dampremmer, isolatie, dakbedekking:


warm dak constructie: 

opbouw en isolatie bij een warm dak met houten balken; opbouw van onder naar boven: plafonbd, balklaag, dakbeschot, dampremmende folie, isolatie, dakbedekking:warm dak met grind als ballastlaag (köster afdichtingssystemen voor waterdichte bouwwerken):

doorsneden daktypes koud, warm en omgekeerd plat dak;
klik voor groter! (energiesparen):


voorbeeld van na-isolatie van een pannendak (van dillen bouwgroep):


Meer gegevens op Dakisolatie bij Duurzaam MBO

Zie ook koud dak en omgekeerd dak, isolatie.

Eng. warm dak is warm roof; warm dak van een plat dak is warm deck