home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


warm dak

 

warm dak

Een warm dak is een dakconstructie waarbij de isolatie aan de bovenzijde van de dragende constructie is aangebracht (boven beton, of balklagen en dakbeschot). De waterkerende laag (de dakbedekking) bevindt zich boven de isolatie.
Een "warm" of "koud" dak heeft te maken met de locatie van de isolatie ten opzichte van het dakbeschot; een "omgekeerd dak" heeft te maken met de locatie van de isolatie ten opzichte van de dakbedekking (bijvoorbeeld dakpannen).

Het warme dak is de meest voorkomende methode van dakisolatie (vooral bij platte daken) en bouwfysisch ook het meest veilig. Er zijn weinig dakdoorvoeren en dus ook weinig doorbrekingen van de isolatielaag.
  
Attentiepunten zijn:
- een luchtdichte aansluiting boven de isolatielaag
- de dampremmer moet aan de warme zijde van de constructie worden aangebracht (zie bij dampscherm), ook hier dus onder de isolatielaag
- vermeden moet worden dat zich onder de dampremmer en vooral tussen dampremmer en dakbedekking vocht ophoopt (denk ook aan regen tijdens de bouw)
- bij dakpannen: de koude buitenzijde dient dampopen te zijn, indien mogelijk, met een goede ventilatie onder de dakpannen.


schematische afbeelding van een warm dak; opbouw van onder naar boven: dragende constructie, dampremmer, isolatie, dakbedekking:


warm dak constructie: 

opbouw en isolatie bij een warm dak met houten balken; opbouw van onder naar boven: plafonbd, balklaag, dakbeschot, dampremmende folie, isolatie, dakbedekking:warm dak met grind als ballastlaag (köster afdichtingssystemen voor waterdichte bouwwerken):

doorsneden daktypes koud, warm en omgekeerd plat dak;
klik voor groter! (energiesparen):


Meer gegevens op Dakisolatie bij Duurzaam MBO

Zie ook koud dak en omgekeerd dak, isolatie.

Eng. warm dak is warm roof; warm dak van een plat dak is warm deck