volumieke massa

Ook: dichtheid. De volumieke massa geeft het verband weer tussen de massa en het volume, uitgedrukt in kg/m3, formule:
ρ
= m/V (
ρ spreek uit: ro). 

Het vochtgehalte en de samenstelling van het materiaal bepalen voor een groot deel de volumieke massa. Vaak wordt daarom deze grootheid aangegeven in <circa of van-tot> kg/m3. Eventueel voegen we extra gegevens toe zoals "bij 12% vocht" of "na droging". (Vaak is aanhangend water een bestanddeel van een hoeveelheid van een materiaal; daarom wordt soms van "drogestofgehalte" gesproken, dus zonder aanhangende vloeistoffen.)
Het aandeel holle ruimte is uiteraard van invloed op de volumieke massa: de holle ruimte in toeslagmaterialen kan ca. 40% zijn (Cement en Beton).We spreken van volumieke massa of schijnbare volumieke massa (svm) als aantal kg/m3 niet constant is voor een materiaal, bijvoorbeeld bij meer of minder poreuze materialen als baksteen, beton, hout, natuursteen of bij meerlagige structuren. Voor de meeste materialen zal de schijnbare volumieke massa simpelweg volumieke massa worden genoemd. De volumieke massa weerspiegelt ook de graad van compactheid van het materiaal en laat toe de massa van een gegeven volume in te schatten. Bij geperforeerde bakstenen e.d. wordt gesproken over bruto volumieke massa.
Bij materialen als kleikorrels wordt ook wel gesproken over volumegewicht van de korrel (zonder lucht tussen de korrels) en droog volumieke massa (totaal bezien van korrels en lucht in 1 m3).
Deze eigenschap wordt soms ook onder een andere vorm uitgedrukt: de schijnbare dichtheid. Deze is gelijk aan de schijnbare volumieke massa van het materiaal, gedeeld door de volumieke massa van water (1000 kg/m3). Het betreft hier dus een eigenschap zonder eenheid, bijvoorbeeld lichtbeton heeft een schijnbare dichtheid van 1,7-2,0.
We spreken van soortelijke massa als de volumieke massa constant is, bijvoorbeeld bij staal 7850 kg/m3.

Een aantal van die bijzonderheden met betrekking tot de massa per volume-eenheid zijn:

Een aantal volumieke massa's en uitzettingscoŽfficiŽnten, o.m. van David Verhoeven (tabellenboekje bouwkunde):
         
materiaal
absolute volume-
massa
(kg/m3)
schijnbare
volume-
massa 
ρa of ρrd
(kg/m3)
lineaire uitzettings-
coŽf. (mm per meter per graad C) *)
aluminium
2800
2700
24 . 10-6
bamboe (ongeperst)   ca. 600  
bamboe (geperst)   1000-1300  
baksteen 2500 1000-1800  5 .
10-6
basalt    2700-3200
(3000)
7 . 10-6
beton ("gewoon")   
2350
12 . 10-6
beton (licht)   1700-2000  
beton (met geŽxpandeerde  klei)   
700
8 . 10-6
beton (cellenbeton)   300-800 8 . 10-6
betongranulaat   2350  
betopor d.w.z. betonspecie met polystyreen-korrels: betopor ld (low density)    100  
betopor hd (high density)    150  
bims (puimsteen)  
900-1200 (uit Eiffel ca. 1100)
  
bimsbeton   
1000
6 . 10-6
bitumenvilt   1100  
blauwe steen (hardsteen)  
2700
6 . 10-6
cellenbeton   
300 ŗ 1300
11 . 10-6
cellenbeton Ytong Multipor (blok)   115  
cement (CEM I)
ca.
1260
ca. 3150
 
cement (CEM II/B-V)    ca. 1900  
cement (CEM III)    2950-3000  
cementmortel (uit beton)   
1900
11 . 10-6
clt (cross-laminated timber)   450-470  
eps (geŽxpandeerd polystyreen)   15-35  
foamglas (cellenglas, schuimglas)   110-180  
geŽxandeerde klei (argex, liapor) 600-1240 
(volume gewicht van de korrel)
340-800 
(droog volumieke massa)
 
gietasfalt   2100  
gietijzer
7900
7500
13 . 10-6
gips (pleisterwerk)  
1300
11 . 10-6
glas
2600
2600
9 . 10-6
graniet   
2000-3000
(2500)
7 . 10-6
grŤstegels   2000  
grind 4/28
2600
1600
  
grindvloer 1700-2100  
hdpe       
200 . 10-6
hout (azobť)
(foto rechtsboven)
  940-1100 bij 12% vocht  
hout (licht)
1600
500
 
hout (zwaar)
1600
700-1000
 
isolatiebeton  
500
5 . 10-6
kalkhennep-blok 340    
kalkmortel (metselwerk)  
1600
11 . 10-6
kalksteen (hard; verg. marmer)   2500-2750  
kalksteen (zacht)   2200-2350   
kalkzandsteen (stenen, blokken, elementen)   1610-2350
bij 4% vocht
  9 .
10-6
koelmiddel MEG, MPG    1053 resp. 1038   
koper
9000
8500
17 . 10-6
kurk   tot 100  
kurk, geperst (kurkparket)   ca. 550  
ldpe (low density polyethyleen)    
200 . 10-6
linoleum, pvc-tegels    1200  
lood 11340 11340
29 . 10-6
magnetiet    3500-5100  
marmer   
2750
5 . 10-6
mergel 1500
metselwerk (baksteen)   
1600-1900
6 . 10-6
metselwerk-
granulaat
  1300-1950   
multipor (Ytong Multipor, een soort cellenbeton) 115  
natuursteen   1500-3000  

ongewapend grindbeton

 

circa 2300  
oryx board ca. 1000    
paraffine    900  
pellets 1100 640  
perliet   65-120  
poederkool-
vliegas
   2250  
polyurethaan (PUR)   30  
poroton   600-800   
pp (polypropyleen)     
160 . 10-6
pvc (polyvinyl-
chloride)
    
80 . 10-6
resol hardschuim    35-40
40-70 . 10-6
resol hardschuim high-density    60
40-70 . 10-6
rubber   1500  
rvs 7900    
schuimbeton   500-1700  16 .
10-6
silica fume (poeder)    2400  
staal
7800
7800
12 . 10-6
steenmeel       
steenslag 7/20
2600
1350
 
tegels (van gebakken klei)  2500-
2800
1700
6 . 10-6
vermiculiet-
platen (geŽxpandeerd)
   350  
vpe     
200 . 10-6
zand 0/2
2600
1475
  
zand en grind    2650  
zeezand en zeegrind    2590  
zink
7200
7000
28 . 10-6


*) lineaire uitzettingscoŽfficiŽnt a = DL / (Lo.DT) waarbij DL de uitzetting is, Lo de oorspronkelijke lengte en DT de temperatuurverandering;
ook: thermische uitzettingscoŽfficiŽnt (in mm per meter per Kelvin)bepaling volume van een moeilijk anderszins te berekenen volume; vůůr onderdompelen wordt de kan met water gevuld tot de onderrand van de uitlooptuit zodat er net geen water meer uit de tuit loopt; na onderdompelen van het voorwerp is het volume van het voorwerp gelijk aan het volume van het naar buiten tredende water (eventueel "omgerekend" uit de massa van het water)
(materials fysical properties, university of timisoara):


Volumieke massa wordt soms afgekort tot VM.

Met dank aan o.m. Van Wylick (Betopor), de Arnhemse Fijnhouthandel (Azobť) en Bouwcentrum Advies

Eng. volumieke massa is density; werkelijke volumieke massa is real density, schijnbare volumieke massa is apparent density