home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
klik op één van de letters A..Z hierboven.


steenmeel

 

steenmeel

In de "Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-certificaat van het gebruik van steenmeel als vulstof  in beton of mortel" wordt onder steenmeel verstaan een fijn verdeeld materiaal, overwegend kleiner dan 63 μm, dat is verkregen door het mechanisch bewerken van steenachtige materialen van kunstmatige of natuurlijke oorsprong. De deeltjes van steenmeel zijn kleiner dan de kleinste zandkorrels. 
Naast het gebruik als vulstof wordt steenmeel ook toegepast om een egaler en gladder oppervlak te verkrijgen van zichtbeton.

Kalksteenmeel is een steenmeel (vulstof) dat wordt verkregen door het mechanisch bewerken van uitsluitend kalksteen dat voor ten minste 50% m/m uit CaCO3 en voor ten minste 60% m/m uit CaCO3 en MgCO3 bestaat.

Siliciumdioxidemeel is een steenmeel (vulstof) dat wordt verkregen door het mechanisch en/of thermisch (> 1450 graden C) bewerken van uitsluitend zand dat voor ten minste 96% m/m uit SiO2 bestaat. Zand is een eenvoudige petrografische aanduiding van rond of ongebroken fijn materiaal van natuurlijke herkomst, voornamelijk bestaand uit kwarts. (Zand is de benaming voor de korrelgroottes groter dan 63 μm en kleiner dan 2000 μm, d.w.z. van 0,063 tot 2 mm.)

Kwartsmeel is een siliciumdioxidemeel dat voor ten minste 95% m/m uit kwarts bestaat.

Cristobalietmeel is een siliciumdioxidemeel dat voor ten minste 50% m/m uit cristobaliet bestaat.

Meer informatie: Kiwa (BRL 1804: Vulstof voor toepassing in beton en mortel).

Zie ook vulstoffen.