home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


grind, grint

 

grind

Ook: kiezel. Grind bestaat uit stukjes steen die door verwering ontstaan en afgerond zijn. 
De korrelgrootte van grind is 2 tot en met 63 mm.
Net als zand is grind een erosieproduct van rotsformaties. Grind is een belangrijk toeslagmateriaal in beton en wordt bijvoorbeeld toegepast als ballast bij platte daken.
Betongrind is verkrijgbaar is de korrelgrootte 4-16 mm of 4-32 mm.

Kenmerken van grind en zand:
- hoofdzakelijk kwarts
- kristallijne structuur (isotroop): naar alle zijden gesloten
- afmetingen van de deeltjes hebben in drie richtingen dezelfde orde van grootte (korrelgrootte-bereik)
- deeltjes zijn zeer stabiel (chemisch inert)
- mechanisch gezien zeer sterk
- de structuur van de korrels is onsamenhangend (los; enige samenhang in aanwezigheid van water omdat waterdruppels capillaire krachten uitoefenen op de korrels).
Resulterend in: 
- onsamenhangend
- goed doorlatend (zie bij permeabiliteit)
- weinig samendrukbaar
- goede bouwgrond (zand).

Voorbeelden van grind en split.
Voor grindsoorten, zie o.m. Grindwereld.
Voor grind zuigen en blazen en recycling van (dak)grind, zie o.m. P. van der Kooij Groep.De term grind is afgeleid van het Vroegnieuwnederlandse werkwoord grinden, grenden (malen). Waarschijnlijk moet uitgegaan worden van een grondbetekenis "dat wat gewreven of gemalen is", waarbij dan grind door het water rond en gladgeschuurd is. Bron Etymologiebank.

Zie ook kif, zeeffractie, breuksteen, split.

Eng. gravel; grof grind is coarse gravel; gebroken grind is broken gravel, crushed gravel; ongesorteerd grind is pit-run gravel