home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


breuksteen

 

breuksteen

1. Breuksteen is een verzamelnaam van allerlei soorten kleine gebroken rotsblokken of grind, afhankelijk van de soort van ca. 6 tot 30 cm. Breuksteen is steen met onregelmatige vlakken.
Buiten Nederland wordt breuksteen gebruikt voor de bouw van woningen. In Nederland wordt soms breuksteen toegepast voor rotstuinen, tuinmuren, barbecues  e.d., soms voor een gedeelte van een woning. 
Sortebed is de benaming voor (a) bestorting van de bodem met breuksteen, meestal op een zinkstuk en (b) bodembescherming aan de uitstroomzijde van een gemaal, etc. om verdieping of ontgronding door uitstromend water te voorkomen (Kennisbank Waterbouw TU Delft).

breuksteen, grijs:


breuksteenwerk, geel, in muur:


Eng. rubble (ook: puin), riprap, quarry-run


2. Breuksteen is is gebroken natuursteen met een bovenmaat groter dan 125 mm. Voor breuksteen kunnen verschillende soorten natuursteen worden gebruikt. De soorten natuursteen die voor breuksteen worden toegepast zijn o.a.: basalt, graniet, diabaas, porfier, grauwacke, lavasteen, gneis, gabbro en kalksteen. 
Standaard zijn de korrelgroepen van breuksteen 45-125 mm, 63-180 mm, 90-250 mm, 45-180 mm en 90-180 mm; verder zijn er lichtere en zwaardere soorten.

breuksteen in de waterbouw (bodemrichtlijn):


Documentatie
- Materiaaleigenschappen breuksteen (van Bodemrichtlijn)

Verg. split (een soort kleine breuksteen), steenslag (een soort fijn breuksteen), breuksteenwerk (breuksteenmetselwerk), grauwacke, halfverharding.


3. Een enkele keer wordt breuksteen gebruikt als term voor een ruw gehakte of gebroken betonsteen.