home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


geperforeerde baksteen

 

geperforeerde baksteen

Ook: geperforeerde steen. Geperforeerde baksteen is baksteen die een bepaald percentage doorlopende holten heeft. 
Mogelijkheden m.b.t. perforaties van gebakken stenen en kunststenen (betonstenen, kalkzandsteen e.d.) zijn: 
- een volle baksteen (een  ongeperforeerde steen)
- een volle baksteen tot 15% (volumeprocent) aan holle ruimte
- bij een perforatie vanaf 15% en tot 20 % is sprake van een geperforeerde baksteen, gewoon het percentage opgeven (voorbeeld is een U-schaal)
- een holle baksteen vanaf 20%.

Soms wordt maximaal 40% holle ruimte als criterium aangenomen tussen een geperforeerde baksteen en een holle baksteen, maar Jellema en anderen noemen 20%. 

Er is een Europese norm waarbij een volle baksteen een perforatie mag hebben van maximaal 15%.
Bij "echte" geperforeerde baksteen bedraagt het volume perforaties minstens 15%. Elke perforatie moet minstens 6 cm2 groot zijn aan het oppervlak. De kleinste afmeting van elke perforatie is niet groter dan 2 cm. De stenen mogen echter wel één of meer vingergaten hebben die bedoeld zijn om het grijpen te vergemakkelijken. De perforaties zijn verticaal.


geperforeerde of holle bakstenen?


voorbeeld toepassing geperforeerde baksteen:


dikke geperforeerde baksteen als muur (eder ziegelwerk):


Documentatie
- Ziegelhandbuch 2011 (van Ziegelwerk Friedland, sinds 2012 gestopt met productie)

Met dank aan o.m. Belgische Baksteenfederatie.

Verg. holle baksteen, poreuze baksteen, volle baksteen
Zie ook bouwblok.

Eng. perforated brick