home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


soortelijke massa

 

soortelijke massa

De soortelijke massa is het aantal kilogram per kubieke meter (kg/m3) van een materiaal indien dat aantal constant is, d.w.z. onafhankelijk van bijvoorbeeld vochtigheid of samenstelling. 
Wanneer het aantal kg/m3 niet constant is voor een materiaal, bijvoorbeeld bij beton of hout, dan spreken we over volumieke massa.

Voor soortelijke massa's van diverse materialen, zie de tabel bij volumieke massa.

Vroeger sprak men over "soortelijk gewicht" i.p.v. soortelijke massa.

Eng. density