home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


Dak, kapconstructies, termen in relatie met het dak

 

dak- of kapconstructies en daken, terminologie

Zie ook kapconstructies (voorbeeld van gebinten), gebinten, dakvormen, Documentatie.org, Renovatie van Voorstraat 65 in Kampen (link met veel foto's).


Soorten kapconstructies (klik voor groter):


gordingenkap, ondersteund door binnen- of buitenmuren:


sporenkap:


scharnierkap of klapkap:


Bouwkundige termen bij een "oud huis" (klik voor groter; tekening Bart Glck):

1 blokkeel 28 kruisvenster 55 sieranker
2 boezem 29 kruisverband 56 sleutelstuk
3 bolkozijn 30 latei 57 spantjuk
4 daklijst 31 lijstgevel 58 spiltrap
5 daktegel 32 middendorpel 59 spitsboog
6 dekbalk 33 middenstijl 60 sporenpaar
7 diefijzer 34 moerbalk 61 staande tand
8 drieklezoor 35 muuranker 62 staand verband
9 ezelsrug 36 muurplaat 63 steektrap
10 fliering of wormplaat 37 muurstijl 64 steensponning
11 geheng 38 negge 65 steunbeer
12 grondboog 39 nokgording 66 stootbord
13 haanhout 40 nokstijl 67 stroomlaag
14 haardpot 41 oor 68 strijkbalk
15 haardsteen ensemble 42 panlat 69 tongewelf
16 hanekam 43 plint 70 trapgevel
17 hoekketting 44 poer 71 tuitgevel
18 kaarsnis 45 raveelbalk 72 tweelichtvenster
19 kalf 46 raveling 73 versnijding
20 kelderlicht 47 roede 74 vloerdelen
21 kinderbint 48 rollaag 75 vorstpan
22 klezoor 49 rooilijn 76 wang
23 kloostervenster 50 schoor 77 waterlijst
24 korbeel 51 schouder 78 wandschoor
25 korfboog 52 schouw 79 wisseldorpel
26 krommer 53 schuifvenster (empire)

(wisselsponning)

27 kroonlijst 54 segmentboog
           

Dakelementen hellend dak, tekeningen (klik voor groter):

termen: ankerbalk, ankerbalkgebint, balkslof, bebording, binnenboeiboord, blokkeel, boeiboord, borstwering, buitenboeiboord, dakbeschot, dakkapel, dakspar, dakvenster, dekbalk, dekbalkjukspant, dekbalkspant, draaghout, fliering, gebint, gebintbalk, gebintkoppelplaat, gording, hanebalk, hoekkeper, hoofdbalk, jukbeen, jukplaat, jukdekbalk, kapbalk, kil, koningsstijl, korbeel, kreupele stijl, loket, loketten, makelaar, muurplaat, naald, neut, nok, nokbalk, panlat, poer, ruiter, schilddak, schoor, spanning, spant, spantbalk, spantbeen, spanwijdte, spoor, stijl, stijlzool, uilebord, uilenbord, vliering, vorst, windschoor, windveer, wolfseind, zadeldak, zaling, zolderbalk, zolderligger


Dakelementen hellend dak, foto's; klik voor groter (familie Zeldenrijk):

termen: ankerbalk, sliet, slieten, tasligger, tasliggers, gebintstijl, korbeel, schoor, hilde, drinkbak, grup, voerbak, spoor, sporen, gewaterde sporen, schoor, hanenbalk.


Een andere afbeelding (klik voor groter; familie Zeldenrijk):

De benamingen in een andere vorm of "om met een timmerman te kunnen praten tijdens de verbouwing heb ik ze maar uit mijn hoofd geleerd", aldus de heer Zeldenrijk:
1. gebintstijl of gebintestijl(22x22 cm)
2. ankerbalk (30x25 cm)
3. schoor of korbeel (18x18cm)
4. sliet of tasligger (rondhout)
5. gebintplaat of gebinteplaat (22x18cm)
6. spoor (gewaterd rondhout 15cm)
7. onderspoor of oplanger (idem)
8. hanenbalk of sporenhout
9. zijbeukspantbalk of hildebalk


Twee principes in gebintbouw: dwarsgebint en langsgebint (zie ook meer bij gebint):

(Afbeelding uit het boek Inleiding in de bouwhistorie van Ronald Stenvert en Gabri van Tussenbroek, uitgeverij Matrijs).


Een afbeelding van een kenmerkend deel van een oud huis (klik voor groter):termen: moerbalk, korbeel, moerbalk, sleutelstuk, peerkraal, peerkraalstuk, regel, stijl, beschot, windverband.
(Afbeelding van Ronald Glaudemans, uit het boek Inleiding in de bouwhistorie van Ronald Stenvert en Gabri van Tussenbroek, uitgeverij Matrijs).


Uit S.P. Botman Constructieleer voor de timmerman 1953, met dank aan Piet Hoekman, met o.m. een speciaal halfspant:termen: nok, koningsstijl, halfspant, aftekenen gording, hoekkeper, verbinding trekplaten aan koningsstijl.


Tekening Gemeente 's-Hertogenbosch (klik voor groter):

1. muurstijl
2. korbeel
3. sleutelstuk
4. moerbalk
5. spantbeen
6. tussendekbalkjuk
7. windschoor
8. worm, fliering
9. korbeel
10. spoor, spar
11. haanhout
12. muurplaat
13. strijkbalk
14. kinderbinten
termen: voorhuis, achterhuis, spiltrap, kelder, kelderingang
  

Korbeel:

Met dank aan Groninger Kerken, uit het handzame boekje "Vaktaal":

1. kinderbalk
2. moerbalk
3. sleutelstuk
4. korbeel
5. draagsteen
6. muur

Afbeeldingen waarvoor Bouwkundige termen van Haslinghuis en Janse model heeft gestaan:


leugenbalkje en hangstijl:


gebintbalk en korbeel:

termen: hangstijl, hangstijltje, leugenbalk, leugenbalkje, gebintbalk, korbeel, gebintstijl.


Eng. kapconstructie is roof structure, roofing framework, roof construction, roofing