home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


gebintplaat

 

gebintplaat

Ook: worm, wurmt, draagbalk, fliering; soms: langsbalk. De gebintplaat bevindt zich op de gebinten en verbindt die met elkaar om een kapconstructie te vormen:
- een gebintplaat is een houten balk die bij een hellend dak op zijn plat op het gebint (ankerbalkgebint o.d.) ligt en waarop de sporen of het dakbeschot rust
- de gebintplaat loopt over meer achter elkaar geplaatste dwarsgebinten en is de verbindende factor van een kapconstructie met gebinten.

Doel van de gebintplaat is dus het dakvlak met de gebintconstructie te verbinden en zo de krachten op het dak door te geven aan de kapconstructie met gebinten. Voor een juiste reactie op de windbelasting en dus een constructief correcte uitvoering van "de kap" zijn door dwarsbalken, langsbalken, windschoren en korbeels alle balken van de gebintconstructie met elkaar verbonden in de vorm van stijve driehoeken (verg. vakwerk). 


locatie van de gebintplaat (voor de andere benamingen van de letters zie bij gebint voorbeelden):


de fliering of gebintplaat, bij rode cirkel) ligt plat op de dekbalk, dus horizontaal en "raakt" daardoor slechts dak of sporen; 
de gording (bij blauwe cirkel) ligt plat tegen het dakbeschot:


De term "plaat" in gebintplaat is wat vreemd omdat het een balk is, maar denk eraan dat de muurplaat (als balk op de muur) eenzelfde benaming heeft.

Zie verder bij bijvoorbeeld gebint waar ook ankerbalkgebint e.d. genoemd worden.