home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


spitsboog

 

spitsboog

1. Een spitsboog wordt gevormd door twee elkaar snijdende bogen met een gelijke straal. Spitsbogen zijn veelvuldig toegepast in gotische en neogotische kerkelijke bouwkunst.
De spitsboog is geen symbool van biddende handen, maar in de context van gotische kerken is de gelijkenis wel treffend. 
Speciale vormen van spitsbogen zijn onder meer de kielboog, korfboog, lancetboog en tudorboog.
Verschillende soorten spitsbogen (bron Geschiedenis van de Bouwkunst van Van Heuvel en Verbrugge).

Zie ook boog, keperboog (de bogen zijn hier rechte lijnen), lancetvenster.

Eng. pointed arch


2. Ook: kruisboog, ogief. Spitsboog is ook de naam van de boog in een gewelf die door de spits (de top, de gewelfsleutel) loopt, zie bij ogief
Het gebruik van de term spitsboog voor deze vorm van bogen is wellicht ontstaan om onderscheid te maken tussen de diverse bogen die een gewelf kunnen ondersteunen, zoals scheiboog, gordelboog, lierne, tierceron.