home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


sleutelstuk, balksleutel, slof, balkslof

 

sleutelstuk

Ook: balksleutel; soms: slof, balkslof. Een sleutelstuk is een vaak hardhouten ondersteuningsconstructie die toegepast werd om balken aan de onderzijde te ondersteunen. Ondersteuning vindt bijvoorbeeld plaats bij balken die stuik ("koud") tegen elkaar werden gezet of die in de muur geplaatst werden en toch meer steun nodig hadden.
Door onder het sleutelstuk nog een korbeel te plaatsen draagt de vormvaste driehoek bij aan de stabiliteit van de constructie.


bij de tekening van de groninger kerken is nummer 3 het sleutelstuk:

1 kinderbalk
2 moerbalk
3 sleutelstuk
4 korbeel
5 draagsteen
6 muur


Voor fraaie foto's van sleutelstukken: "De timmerman werd even beeldhouwer" (van Schakel & Schrale).

Met dank aan de Groninger Kerken.
(Voor de betekenis van "koud" zie bijvoorbeeld bij koude voeg.)

Zie ook standvink, peerkraal en andere bouwelementen die (enigszins) uit de muur steken en meer of minder een dragende functie hebben: atlant, blokkeel, console, cul-de-lampe, draagsteen, gootklos, hamerbalk, kariatide, klos, korbeel, kraagsteen, neut, rondboogfries.

Eng. timber corbel