home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


dwarsgebint

 

dwarsgebint

Een gebint is een "plakje" van een kapconstructie (een dragende houtconstructie). 
Een dwarsgebint is een gebint (dus zo'n "plakje") dat haaks (dus dwars) staat op de lengterichting van het gebouw. Een dwarsgebint bestaat uit twee stijlen, een verbindende balk (vrijwel) bovenaan de stijlen en meestal twee schoren als versteviging van stijl en verbindende balk.

Een traditionele houten kapconstructie (gebintbouw) bestaat als dragende houtconstructie van het dak uit verschillende dwarsgebinten of uit twee langsgebinten

Het dwarsgebint kenmerkt zich:
- is een onderdeel van de kapconstructie
- heeft twee stijlen, met (bijna) bovenaan een dwarsbalk tussen de stijlen
- heeft korbeels om stijlen en horizontale dwarsbalk te verbinden (het  korbeel is een schoor dwars op de lengterichting van het huis)
- loopt van de ene lange zijde van de ruimte naar de andere lange zijde lopen.

Een kapconstructie met dwarsgebinten bestaat uit:
- drie of meer dwarsgebinten
- de dwarsgebinten worden gekoppeld door twee langsbalken (gebintplaten, in de lengterichting lopende balken, elk aan de lange zijde van de ruimte)
- de verbinding tussen stijlen en langsbalk (gebintplaat) wordt gevormd door windschoren.

Soms is er ook een langsbalk onderaan de houten constructie (voor extra stevigheid).

Traditionele houten kapconstructies bestaan in Nederland vaak uit dwarsgebinten, maar ook in hedendaagse villa's komen steeds vaker gebintconstructies voor.


dwarsgebinten in een kapconstructie;
(de eerste afbeelding is
uit het boek inleiding in de bouwhistorie van ronald stenvert en gabri van tussenbroek, uitgeverij matrijs, afbeelding ronald glaudemans; de tweede afbeelding uit het boek houten kappen in nederland 1000-1940 van herman janse digitale bibliotheek van de nederlandse letteren dbnl);
klik voor groter

in de tekening is het eerste gebint donkergrijs, de overige gebinten zijn "wit":


Zie verder bij gebint. Gebinten zijn bijvoorbeeld ankerbalkgebint, dekbalkgebint, kopbalkgebint, tussenbalkgebint en bij een andere indeling dwarsgebint en langsgebint.