home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


muurstijl

 

muurstijl

Een muurstijl is een (houten) verticale balk die tegen de muur staat of (gedeeltelijk) in de muur is gebouwd om het kapgebint of de boven de ruimte liggende verdieping te ondersteunen (te dragen). Meestal zijn aan de muurstijl nog schorende balken bevestigd (korbelen) waardoor de verticale krachten op de ligger boven de korbeel beter verdeeld en beter naar de muurstijl geleid worden. 
De muurstijl is vaak verankerd in de muur, soms is de muurstijl ook gedeeltelijk in de muur liggend; let op de enorme "kram" op de eerste foto en de ankerring en metalen, taps toelopende pin op de tweede foto.

Muurstijl en korbeel komen vaak voor bij panden die vrij staan (alleen staan, niet tegen belendende panden aan staan, geen gemeenschappelijke muur hebben). 


muurstijl en korbeel bij de ned. herv. kerk in berkel en rodenrijs;
klik voor groter (foto joostdevree):


muurstijl, gerestaureerd, gedeeltelijk in de muur (vakgroep restauratie):


Eng. wall post