home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


moerbalk, moerbint

 

moerbalk

Ook: moerbint. De moerbalk is de dragende, dwarse balk waarop de vloer rust. De moerbalken lopen van muur tot muur, meestal van zijmuur tot zijmuur.
Op (of in) de moerbalk rusten de kinderbalken, waarvan de lengterichting loodrecht op de moerbalken is. Moerbalken en kinderbalken samen ondersteunen de vloer, maar de krachten worden via de moerbalken op de muren overgedragen.

Voor extra ondersteuning van moerbalken kunnen dienen:
- onderslagbalken die onder de moerbalken lopen met als doel de overspanning van de moerbalken te verkorten en daarmee doorzakken van de moerbalken te vermijden
- korbeels (schoren dwars op de lengterichting van het gebouw) die de balkeinden van de moerbalken steunen
- stijlen die langs of in de muur lopen en die de balkeinden van de moerbalken steunen.


samengestelde balklaag met vloerdelen, kinderbalk en moerbalk; de kinderbalken liggen hier in de moerbalk; klik voor groter (foto j.p. staal, april 1972, cultureel erfgoed):


moerbalken en kinderbalken;
klik voor groter (kasteel montfoort):


moerbalken met de kinderbalken die tijdelijk nog los op de moerbalken liggen, maar waarschijnlijk in de moerbalken gezet worden, zodat de bovenzijden van moer- en kinderbalken in één vlak liggen
; klik voor groter (west-indisch huis, amsterdamse binnenstad):


bij de tekening van de groninger kerken is nummer 2 de moerbalk:

1 kinderbalk
2 moerbalk
3 sleutelstuk
4 korbeel
5 draagsteen
6 muur

moerbalk, korbeel, stijl, regel, peerkraalstuk, beschot, windverband (
boek inleiding in de bouwhistorie van ronald stenvert en gabri van tussenbroek, uitgeverij matrijs, afbeelding ronald glaudemans):


De term moer in moerbalk betekent "moeder"; de balk heet zo omdat het de moeder is voor de andere balken (de kinderbalken). 

Zie ook moerbalkrestauratie, balkkop.

Eng. main beam, principal beam, sleeper
Fr. poutre maîtresse