home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


dagvenster

 

dagvenster

1. Een dagvenster is het deel van de dag dat als "werktijd" geldt en waarover geen overwerkvergoeding berekend wordt. 
Bij een dagvenster van 07.00-19.00 uur geldt dat voor de overige uren een toeslag dient betaald te worden. In tegenstelling met een beperkte ploegendienst heeft deze indeling voor het bedrijf het voordeel dat niet snel toeslag hoeft te worden uitgekeerd, nadeel is dat het administratief complexer is dan ploegendienst. Veel soorten werk in "de bouw" zullen zich echter niet lenen voor deze vorm van werktijd.


2. Een heel enkele keer wordt het woord dagvenster gebruikt als dakvenster wordt bedoeld.
Zie eventueel vele soorten vensters.