home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


rooilijn

 

rooilijn

De rooilijn is de grens tussen de openbare weg en de aangrenzende eigendommen, hetzij privé of van de overheid. In de praktijk is de rooilijn de uiterste bebouwingsgrens die niet overschreden mag worden. De rooilijn wordt visueel weergegeven op een rooilijnplan of in ruimtelijk uitvoeringsplannen (RUP's, Vlaanderen). Rioleringsbuizen gaan bijvoorbeeld van het openbare gebied tot de erfgrens en vandaar, op particulier gebied, naar de rooilijn (vanaf de erfgrens, of de ontstoppingsput als die er is, is de eigenaar van het pand aansprakelijk).
Vaak is sprake van een strakke voorgevelrooilijn parallel aan de openbare weg. Bij nieuwbouw wordt op het snijpunt van erfscheidingen en voorgevelrooilijn twee piketten geplaatst waarvan het bovenste deel oranje of rood of roze is om goed op te vallen.


rooilijn en erfgrens (henk de heer):


Het woord rooilijn heeft wellicht te maken met een oude betekenis van rooi (richtingslijn, sinds1526 bekend en streep al sinds 1429 bekend) dat afkomstig is uit het Oudfranseroie (streep). Een raai is een in het water uitgezette lijn en in veenderijen een greppel die bij ontginning gegraven wordt. Bron Etymologiebank.

Verg. kavel, perceel.

Eng. alignment, building-line