home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


strijkbalk

 

strijkbalk

1. De strijkbalk is de eerste balk die met de muur evenwijdig loopt. De afstand van de muur tot aan de balk, de vrije ruimte, is meestal slechts ca. 50 mm. Een vrije ruimte van 50-120 mm is gebruikelijk maar meer mag dat niet zijn omdat er dan teveel vrije ruimte is onder de vloerdelen die tegen de muur aan liggen en op de balken behoren te rusten (de vloerdelen kunnen in dat geval onder zware belasting bij de muur gaan doorbuigen).
Soms wordt de strijkbalk rechtstreeks aan de muur bevestigd, maar dat kan eigenlijk uitsluitend bij een "tussenmuur" omdat bij een buitenmaau ("gevelmuur") de balk te snel zal gaan rotten vanwege doordringend vocht.

Op de eerste foto is een oude strijkbalk te zien. Op de tweede foto is de strijkbalk vernieuwd. Bij de renovatie van dit pand (heel veel foto's op die link!) was naast de nieuwe strijkbalk een tweede balk nodig als einddrager van de vloer op de dragende stalen I-balk.


strijkbalk, de oude balken; de meest rechtse balk is de strijkbalk; verg. volgende afbeelding  (voorstraat 65, kampen):


strijkbalk, nieuwe balken; netjes in de menie; de meest rechtse is de strijkbalk (voorstraat 65, kampen):


De term strijkbalk is afkomstig van het werkwoord "strijken" dat "langs of over iets gaan" betekent: de balk strijkt langs de muur.

Verg. strijkspant, hamerbalk.


2. De strijkbalk is de balk waarmee het asfalt wordt gladgestreken. De balkman bedient de verwarmde strijkbalk wanneer het asfalt wordt gespreid, geprofileerd en afgewerkt.