home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
klik op één van de letters A..Z hierboven.


rollaag

 

rollaag

Een rollaag is een metselverband waarbij de bakstenen op de verticaal liggen, dus op de strek of op de kop
Vroeger werd de rollaag vaak en tegenwoordig nog wel gebruikt:
- als latei boven een venster of deur
- als de laag bakstenen te klein is; de rollaag is nuttig omdat er een steviger, stabieler geheel ontstaat en dus minder snel dit lage muurdeel scheuren zal vertonen; het meer of minder monoliete karakter van dit geveldeel is hier belangrijk (bijvoorbeeld boven een grote, hoge raampartij van een uitbouw). 

De rollaag geeft in een bakstenen muur een natuurlijke afbakening van de muuropening. Een rollaag is steviger dan een gemetselde laag platgelegde stenen. Ook bij de randen van een bestrating met straatstenen worden rollagen gebruikt.


rollaag van bakstenen op hun kop, als vensterlatei:


rollaag van bakstenen op hun strek, bij een vijver (ma-koi):


3-steens rollaag;
klik voor groter (deko):


rollaag in de vorm van een hanenkam (foto joostdevree):


Documentatie
- Rollagen en strekken, krachtenverloop e.d. (ir. J.A. Kooren, Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek KNB)

Zie ook stroomlaag (een rollaag met hellende stenen), platte laag, hanenkam, schema metselverbanden.
Verg. muizentand, zaagtandfries.

Eng. (halfsteensrollaag) brick-on-edge course, rowlock course, rollock course; (steenrollaag) soldier course