home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


bolkozijn

 

bolkozijn

Ook: tweelicht. Een bolkozijn is een kozijn met twee naast elkaar geplaatste ramen van gelijke grootte. Belangrijk is dat het hier om twee vensters gaat in één kozijn, gescheiden door een middenstijl en dus met één bovendorpel, in tegenstelling met bijvoorbeeld een T-venster.
Oorspronkelijk was een bolkozijn een kozijn met een lichtvenster en ernaast een open venster dat voor de nacht of bij slecht weer met een luik werd afgesloten. Ook een venster met twee luiken wordt wel een bolkozijn genoemd. (In handboeken uit einde 19de eeuw wordt zelfs een T-raam een bolkozijn genoemd.)

Overigens, een kloostervenster is een kozijn waarbij het lichtvenster en het luik boven elkaar zijn geplaatst, dus twee vensters gescheiden door een tussendorpel.


bolkozijn vrouwenhuis, zwolle (beeldbank cultureel erfgoed):


bolkozijn (onroerend erfgoed):


bolkozijn (miniem plaatje helaas):


Met dank aan o.m. Haslinghuis.

Verg. drielicht, biforium, vele soorten vensters.

Eng. double-casement window