home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


fliering

 

fliering

Ook: worm, wormplaat, wurmt; soms: philier. De fliering is de horizontaal gelegen langsbalk ter ondersteuning van de sporen of het dak. De fliering rust op de dekbalk van het gebint.
Let op: 
- de fliering ligt plat op de dekbalk, dus horizontaal en "raakt" daardoor slechts sporen of dak
- de gording ligt plat tegen het dakbeschot.

Een vliering is bouwkundig "een op de fliering gelegde vloer in een kapconstructie (ook de ruimte boven die vloer wordt tot de vliering gerekend).


fliering, gebintbalk en leugenbalk (jaarboek monumentenzorg 1996):


de fliering ligt plat op de dekbalk, dus horizontaal en "raakt" daardoor slechts dak of sporen; 
de gording ligt plat tegen  het dakbeschot:


hier kijken we op de as van de fliering (de dekbalk is de zwarte stip in de hoek dakbeschot en dekbalk); 
ook bij het bovenste juk bevindt zich een fliering;
verder zien we in rood een dekbalkjuk met dekbalk, korbeel en jukbeen):