bouwstijl

Ook: stroming, architectuur. Het geheel van de kenmerken waardoor de gebouwen van een bepaald tijdvak, volk of architect zich van andere onderscheiden (Van Dale). 

Verschillende bouwstijlen zijn:

Vaak volgt na een bouwstijl die rijk is in architectuur, ornamenten e.d. een sobere stijl. Op Frans Kwaad (F.J.P.M. Kwaad) staat bij de Hoornse gevels een mooi rijtje (zie onder, aangevuld). Frans Kwaad vermeldt terecht: "'Sobere' en 'rijke' tendensen hebben ook tegelijkertijd en naast elkaar bestaan, zoals de Romantiek naast het Neoclassicisme, het gevoel tegenover de rede."

 

 

sober/rijk

bouwstijl

sober

Romaans

rijk

Gotiek

sober

Renaissance

rijk

Maniërisme

sober

Hollands Classicisme

rijk

Lodewijk XIV en XV (Barok en Rococo)

sober

Lodewijk XVI en Neoclassicisme

rijk

Romantiek, Historisme, Eclecticisme, Neo-gotiek, Neo-renaissance, Chaletstijl, Jugendstil

sober

Rationalisme

rijk

Nieuw historiserende stijl, Expressionisme, Amsterdamse school, Art Deco

sober

Functionalisme

rijk

Traditionalisme (Delftse School, Bossche School, Shake-hands)

sober

Modernisme

rijk Postmodernisme


Naast deze bouwstijlen is er ook een volksbouwkunst, zie bij vernacular architecture.

Voor veel gegevens omtrent architectuur zie bijvoorbeeld Architectuur.org.

Het woord stijl is, in de betekenis van "manier van uitdrukken", ontleend aan het Latijnse stilus (manier van schrijven, stijloefening), eerder al "schrijfstift waarmee in was wordt geschreven"; bron Etymologiebank.

Eng. architectural style, soms: building style