home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


bouwrijp

 

bouwrijp (maken)

Grond is bouwrijp als het bouwterrein in een zodanige staat verkeert dat de aannemer kan gaan bouwen. 
Het bouwrijp maken van een terrein brengt kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor:
- het ontdoen van oude bebouwing, heipalen en puin
- het verkrijgen van een schoongrondverklaring
- ophogen met zand
- drainage
- verdichten van de grond
- aanleggen drinkwaterleiding, gas, elektra, riolering
- graven van plassen en singels e.d.

Bouwgrond is daardoor duurder dan agrarische of recreatieve grond. Ook het feit dat btw betaald moet worden i.p.v. overdrachtsbelasting maakt bouwrijpe grond veel duurder.

Let op: het aanleggen van wegen, parkeerplaatsen, speelplaatsen, openbaar groen behoren tot het woonrijp maken.


bouwrijp maken:woonrijp maken:


Zie ook bouwgrond.

Eng. improved, prepared for building, serviced, ready for building/development, with main services already in place; het bouwrijp maken begint in september is site preparation work will begin in september; bouwrijp opleveren is to deliver ready for building