home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


architectuur

 

architectuur

Architectuur is het geheel van bouwkundige kenmerken en voortbrengselen voortvloeiend uit de ontwerpen van een architect
In de architectuur wordt niet gesproken over mooi of lelijk, maar over uniek, markant, interessant, tijdseigen, oorspronkelijk, authentiek, geavanceerd, rationeel, functioneel, organisch, streekeigen, gedurfd, prikkelend, dynamisch, tactiele ervaringen, helder, bijzonder, uitgesproken, past goed in de omgeving, voegt zich op een natuurlijke wijze naar de omgeving, geeft een organische beleving.

Elke periode kan een eigen architectuur hebben ("architectuur is versteende cultuur"), vaak als reactie op een voorgaande stroming of bouwstijl. "Het ene jaar denken we dat we parametrisch design, deconstructie of blob architectuur moeten volgen, het volgende is green building in. Of we er op kunnen voortbouwen blijft buiten beschouwing." (Een uitspraak van Tom Avermaete, TU Delft, hoogleraar Methoden & Analyse Bouwkunde, die een lans breekt voor meer evolutie in de architectuur.)

Architectuur wordt door de techniek beÔnvloed: door technische verworvenheden worden mogelijkheden geschapen om anders te ontwerpen. Echter, op het strijdveld van ontwerp en techniek verwijten architecten de techneuten (technici zoals bouwkundigen, constructeurs, soms ook opdrachtgevers) dat zij alleen denken aan constructies, materialen en best practices. En techneuten verwijten architecten geen oog te hebben voor de technische invulling en de technische grenzen van hun ontwerpen. Op het moment dat architect, constructeur en opdrachtgever rond de tafel gaan zitten en ideeŽn, mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken, kunnen zij gezamenlijk tot een oplossing komen met daaruit voortvloeiende architectuur en techniek.

Zie voor zeer veel gegevens over Nederlandse architectuur en architecten Architectuur.org en o.m. de Architectuurgids.

   

 


Voor interessante filosofische en sociologische beschouwingen over architectuur: het boek "Het ontwerpgesprek" met als ondertitel "Een filosofie van het ontwerpen" van Jacob Voorthuis, Bernard Colenbrander en Marianne Lahr.

Voor de etymologie zie bij architect.

Architecten van de gebouwen op de foto's o.m. Future Systems, Calatrava.
Foto's o.m. Bouwen en Wonen, Lokkjja (Zoom.nl), Rob Sieben (Zoom.nl), Patriczic (was Zoom.nl), architect Laurens Boodt.

Zie ook ontwerpen, schetsontwerp (structuurontwerp), voorontwerp (voorlopig ontwerp), definitief ontwerp, Calatrava.

Eng. architecture