home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


bouwstop

 

bouwstop

Een bouwstop is de toestand waarin wel al gestart met de feitelijke bouw maar (nog) geen vergunningen daarvoor zijn verleend en gestopt moet worden met die feitelijke bouw. Normaliter worden de bouwwerkzaamheden nog niet aangevangen of stilgelegd tot de vergunningen er zijn. Een bouwstop kan op elk moment van de bouw opgelegd worden. 
Meestal gaat het om een ontbreken van een omgevingsvergunning (oude term: bouwvergunning) van de Gemeente, maar een bouwstop kan ook door de rechter worden opgelegd als de Gemeente niet zorgvuldig heeft gehandeld bij het verstrekken van de vergunning. Een bouwstop kan ook worden opgelegd indien er een beschermde diersoort of zelfs plantensoort door de bouw wordt bedreigd; zo zorgde de kleine modderkruiper voor een (tijdelijke) bouwstop van de Betuwelijn...

Eng. building freeze, building stop