home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


georgian style

 

Georgian Style (1720-1840)

De Georgian Style, Georgian Architecture of Georgiaanse architectuur is een Engelse bouwstijl tijdens de regeerperiode van George II (regeerperiode 1727-1760), George III (regeerperiode 1760-1820) en George IV (regentschap voor zijn vader 1811-1820, regeerperiode 1820-1830). Vaak wordt ook de periode van George I (1714-1727) ertoe gerekend, maar een groot deel ervan is simpelweg als Barok te benoemen.

Kenmerken van de Georgian Style:
- als reactie op de Barok en Rococo: in plaats van weelderigheid nu eenvoudig Palladiaans Classicisme (Neo-Palladianisme dat wil zeggen eenvoud, harmonie, symmetrie, balans en proportie teruggrijpend op de bouwkunst van de klassieke Romeinse en Griekse oudheid)
- gebouw met vaak een centraal blok met vleugels, dak met puntgevel of fronton, ingang met pilasters en fronton, kroonlijst met tandlijst, vensters met veel raampjes, horizontale band of cordonlijst, soms hoekstenen (bij wat eenvoudiger gebouwen)  
- soms toch wonderlijk genoeg best veel ornamenten rond vensters e.d.
- niet alleen paleizen en kerken (zoals in voorgaande periodes), maar ook huizen voor de gegoede burgerij, scholen, rechtbanken e.d. in deze neo-klassieke bouwstijl.

Opmerkingen bij Georgian Style:
- de ontwerpen stonden in zogenoemde pattern books die in Engeland werden uitgebracht (een soort voorbeeldenboeken met een beschrijvingen van vensters, deuren, omlijstingen, open haarden enz.) waardoor de stijl zich snel kon verbreiden
- de architectuur van Colen Campbell gaf hij weer in zijn Vitruvius Britannicus or The British Architect
- bouwt voort op de architectuur van Sir Christoffer Wren
- heeft ook veel aanhang gehad in de Verenigde Staten (als onder deel van de Colonial Period; echter, na de Revolutionary War, 1783, werd de Georgian Style te Brits geacht..., wat zorgde voor de opkomst van de Federal Style).

Voorbeelden:
- in Engeland o.m. Marble Hill (Richmond, nabij Londen), Houghton Hall (Norfolk), Royal Crescent (Bath)
- in de VS o.m. Isaac Meason House (Mount Braddock, Fayette, Pennsylvania).

De Neo-Classicistische bouwstijl van vooral interieurs tijdens het regentschap van prins-regent George IV voor zijn vader (1811-1820) wordt ook de Regency Style genoemd. De Regency architectuur wordt soms wat "eleganter" genoemd dan de Georgian Style, bijvoorbeeld door zuilen bij de entree en veel gebogen gevels (halve-maan-vorm). 
(Let op: de Franse Style Régence (1710-1730) is een vroege Rococo-stijl genoemd naar "de Regent" Philippe d'Orléans (Filips van Orléans); regentschap 1715-1723.)


marble hill, richmond, 1724 (english heritage):


houghton hall, norfolk, oorspronkelijk ontwerp uit colen campbells vitruvius brittanicus, vol 3, 1725;
klik voor groter:


houghton hall, zoals het gebouwd is;
klik voor groter (foto hans a. rosbach, wikipedia):


royal crescent hotel, bath, 1767;
klik voor groter (valuetrip world):


isaac meason house (ook: mount braddock), fayette, pennsylvania, usa, 1802;
klik voor groter: