home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


barok

 

Barok (1600-1750)

De Barok is de bouwstijl die zich kenmerkt door overdadige vormen en een plastische behandeling van de bouwlichamen, overdreven vormen en versieringen en een "zucht naar drama". 
De Barok is in de 16e eeuw ontstaan in ItaliŽ. Na de Renaissance beheerst,  in de 17e en 18e eeuw, de Barok de bouwkunst in de katholieke streken in Europa. In die periode vierde het sobere Classicisme hoogtij in de protestantse streken. De Barok legt de nadruk op het totaalgebouw, met oog voor de onderlinge verhoudingen en de vorm, maar vooral de pracht en praal zijn kenmerkend. De buitenruimte is eveneens van belang, wat "wanden" voor straten en pleinen oplevert, en gebouwen die "passen" in het landschap (of hun tuin). Bij de gevelarchitectuur zijn de gebogen plastische versieringen op typische plaatsen (bijvoorbeeld fronton, midden-risaliet) opmerkelijk, net als het gebruik van zuilen die de horizontale indeling (partitionering) van de Renaissance doorbreken.

De Rococo is te beschouwen als opvolger (of beter: laatste fase) van de Barok (18e eeuw). 

Belangrijke gebouwen van de Barok:
- de Sint Pieter in Rome, architect Bernini
- de San Carlo alle Quattro Fontane in Rome, architect Borromini
- de Gulde Boot in Brussel.

De Barok werd opgevolgd door o.m. de Romantiek, het Neo-Classicisme en de Georgian Style.


sint pieter, rome (kunstreis):


san carlo alle quattro fontane, rome (planetware travel guide):


barok, gulde boot, grote markt, brussel:


Eng.  baroque, Baroque