volkshuisvesting

Volkshuisvesting is door de overheid gestuurde, "verantwoorde" huisvesting voor grote groepen inwoners.
"De eeuw van de Volkshuisvesting begint met de woningwet van 1901 die kwaliteitseisen aan de bouw stelde en financiering bood aan gemeentes en woningbouwcorporaties. De wet was een reactie op de ellendige toestanden in de arbeiderswijken aan het einde van de negentiende eeuw. Er was een groot gebrek aan goede woningen. Na een trage start met veel aandacht voor de indeling van de woning kwam de bouw eind jaren '10 goed op gang. In de jaren '20 had de architect grote invloed op de sociale woningbouw en dat leverde veel prachtige projecten op.

De crisis- en oorlogsjaren gaven een terugval te zien en pas einde jaren '40 kwam de productie weer goed op gang. De woningbouw van de jaren '50 en '60 kenmerkt zich vooral door standaardisatie en een hoge productie (revolutiebouw, red.). In deze periode heeft het productieproces grote invloed op de volkshuisvesting. De reactie kwam in de jaren '70, toen er weer meer aandacht voor de kwaliteit en inspraak van de bewoners was. De jaren '80 en '90 laten een grotere verscheidenheid zien zowel in doelgroepen als in bouw (Vinex, red.)."


een chronologisch overzicht

plattegrond arbeiderswoningen, 1909:


bouwblokken, amsterdam, 1909:


bergpolderflat, rotterdam, 1934, eerste woningenflat:


rijtjeshuizen, 1953 (foto kino weesp):


poptahof, delft, 1964, een voorloper van de verguisde bijlmermeer:


volkshuisvesting, bijlmermeer, zo wilde men het niet (maar overheid en architecten wel):


kattenburg, amersfoort, 1992 (foto mick palarczyk):


Tekst en aantal foto's van het Digitaal museum van volkshuisvesting.

Zie ook revolutiebouw, optoppen, Vinex-locatie en afdakswoning, arbeiderswoning, Lotharingse stijl, rotswoning, rug-aan-rug-woning.

Eng. public housing