home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


galerij, passage, winkelgalerij

 

galerij

1. Ook: passage. Een galerij is een overdekte, vaak door zuilen ondersteunde gang in, naast of rondom een gebouw. 
De term winkelgalerij geeft tegenwoordig meer aan wat het gebruik van zo'n galerij is.


galerij, winkelgalerij, raadhuisstraat (bureau monumenten en archeologie amsterdam): 


winkelgalerij, koninginnegalerij, brussel (pbrundel, wikipedia):


Verg. dwerggalerij, doorsteek, veranda.

Eng. gallery


2. Een galerij is bij kerken of wereldlijke gebouwen een verdieping boven een zijbeuk
Deze galerij werd ook wel tribune genoemd.


galerij in kerk boven zijgedeelte van huize de berg, heerlen (kerkgebouwen in limburg):


Eng. gallery


3. Een galerij is een lange zaal in een paleis of groot huis voor feestelijke gelegenheden of voor tentoonstellingen van kunstwerken (denk aan de benamingen kunstgalerij, galerie en aan bijvoorbeeld de Tate Gallery).


galerij, galerie, kunstgalerij: 


Eng. gallery


4. Een galerij is een gang aan de buitenkant van een flatgebouw die toegang verschaft aan de afzonderlijke woningen. De term galerij is vooral bekend vanwege de doorgaans foeilelijke en bijna mensonwaardige galerijflatgebouwen waarvan er vooral in de zestiger jaren, ondanks omvangrijke protesten, veel zijn neergezet. 
Veel van die gebouwen met galerijflats zijn al gesloopt, maar er zijn mensen die er toch wel één of meer willen behouden, wonderwel niet als afschrikking maar als architectonisch verschijnsel.


galerijflat, hoogbouw:


Verg. balkon.

Eng. (bij flats) gallery, access gallery, external walkway, access balcony; galerijflat is gallery flat, galleried flat, galleried apartment (Am.), gallery-access flat, gallery apartment house (Am.)