home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


projectontwikkelaar, ontwikkelaar

 

projectontwikkelaar

Ook: ontwikkelaar. Een projectontwikkelaar is een persoon of onderneming die grote projecten in de bouw voorbereidt en uit laat voeren. De projectontwikkelaar houdt zich op eigen risico bezig met de aankoop van grond of vastgoed om die na gereedkomen van het project te verkopen. 

Tot het omvangrijke takenpakket van de projectontwikkelaar kunnen behoren (met dank aan PromoSchelde): 
- het nemen van het initiatief
- in de voorstudie: verwachtingen, ontwerpen, haalbaarheidsstudies, financiŽle en juridische adviezen, opstellen van budgetten, algemene werforganisatie (zoeken kopers)
- bij de uitvoering: planning, aankoop, budgetbeheer, kwaliteitscontrole, adviesverlening, financiŽle en algemene administratie, beheer en organisatie van de verkoop
- in de slotfase van het project: persoonlijke begeleiding van de kopers, budgetbeheer voor de koper, adviesverlening, planning, kwaliteitscontrole.

Vooral het commerciŽle karakter, het vaak ontbreken van historisch en cultureel besef in vooral oude stedelijke bebouwingen en de ondoorzichtige afspraken met gemeenten, die uiteraard (en begrijpelijk) ook een graantje van de grondwinsten willen meepikken, hebben de projectontwikkelaar een negatieve uitstraling bezorgd. Mede door de steeds verder terugtredende overheid is het resultaat van het inschakelen van projectontwikkelaars meestal dat de overheid en de burger zelf nauwelijks nog vat hebben op de totstandkoming van bouwprojecten. Hierdoor lijken vrijwel uitsluitend puur winstgevende projecten tot stand te komen die in de ogen van de burgers weinig positiefs leveren aan de samenleving.

Sinds de kredietcrisis en de minimale projecten die de overheid initieert, is de rol van de projectontwikkelaar gedecimeerd. Een kleine poging hier wat verandering in te brengen is de naamgeving: men spreekt sindsdien liever van "ontwikkelaar" in plaats van "projectontwikkelaar".

Belangrijk bij goede projectontwikkeling, vooral wat betreft de doorlooptijd, is ook dat het doel met zo min mogelijk conflicten wordt bereikt: samenwerken voor een gemeenschappelijk doel, minder ambities, geen eilandvorming, financiŽle haalbaarheid. Zie bijvoorbeeld prestatie-inkoop.

Eng. property developer, real estate developer (Am.)