home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


projectontwikkelaar, ontwikkelaar

 

projectontwikkelaar

Ook: ontwikkelaar. Een projectontwikkelaar is een persoon of onderneming die grote projecten in de bouw voorbereidt en uit laat voeren. De projectontwikkelaar houdt zich op eigen risico bezig met de aankoop van grond of vastgoed om die na gereedkomen van het project te verkopen. 

Tot het omvangrijke takenpakket van de projectontwikkelaar kunnen behoren (met dank aan PromoSchelde): 
- het nemen van het initiatief
- in de voorstudie: verwachtingen (bijvoorbeeld woonbehoefte, "ambities"), ontwerpen (bijvoorbeeld voorwaarden van de gemeente, architectuur, "beeldkwaliteit"), haalbaarheidsstudies (financieel, aantallen woningen, verhouding wonen en groen/blauw in omgeving, stichtingskosten van de woningen, bouwmethode, energieprestatie van de woningen), financiŽle en juridische adviezen, opstellen van budgetten (wat is het budget van de opdrachtgever bij welk plan), algemene werforganisatie (zoeken kopers)
- bij de uitvoering: planning, aankoop, budgetbeheer, kwaliteitscontrole, adviesverlening, financiŽle en algemene administratie, beheer en organisatie van de verkoop
- in de slotfase van het project: persoonlijke begeleiding van de kopers, budgetbeheer voor de koper, adviesverlening, planning, kwaliteitscontrole.

Belangrijk bij goede projectontwikkeling, vooral wat betreft de doorlooptijd, is ook dat het doel met zo min mogelijk conflicten wordt bereikt: samenwerken voor een gemeenschappelijk doel, minder ambities, geen eilandvorming, financiŽle haalbaarheid. Zie bijvoorbeeld prestatie-inkoop.

Kritische noten

Wanneer de overheid opdrachtgever is, vaak de gemeente, dan spelen o.m. een rol:
- bestemmingsplannen
- woonbehoeftes (verschillende doelgroepen)
- budget
- politieke kleur van de gemeenteraad (GroenLinks heeft meer oog voor het milieu dan voor de burgers)
- vertragingstactieken van gemeenteraad en andere partijen (eerst openbaar vervoer naar een nieuw te bouwen wijk is onmogelijk, dus het plan wordt weer 10 jaar uitgesteld).

Vooral het commerciŽle karakter, het vaak ontbreken van historisch en cultureel besef in vooral oude stedelijke bebouwingen en de ondoorzichtige afspraken met gemeenten, die uiteraard (en begrijpelijk) ook een graantje van de grondwinsten willen meepikken, hebben de projectontwikkelaar een negatieve uitstraling bezorgd. Mede door de steeds verder terugtredende overheid is het resultaat van het inschakelen van projectontwikkelaars meestal dat de overheid en de burger zelf nauwelijks nog vat hebben op de totstandkoming van bouwprojecten. Hierdoor lijken vrijwel uitsluitend puur winstgevende projecten tot stand te komen die in de ogen van de burgers weinig positiefs leveren aan de samenleving.

Tijdens de kredietcrisis (vanaf 2008) en de minimale projecten die de overheid initieerde, was de rol van de projectontwikkelaar gedecimeerd. Een kleine poging hier wat verandering in te brengen was de naamgeving: men spreekt sindsdien liever van "ontwikkelaar" in plaats van "projectontwikkelaar". Na de crisis bleek toch weer dat ontwikkelaars en gemeenten hun spelletjes voortzetten en daarmee de prijzen van bouwgrond nog steeds gigantisch hoog houden, een nadeel voor iedere koper van een nieuwbouwhuis, maar vooral voor starters op die woningmarkt.

Jammer dat er nog steeds zo enorm veel woningen ontwikkeld moeten worden binnen de stedelijke grenzen. De noodzaak daartoe is nogal discutabel. Waarom zou je heel veel  moeite doen nůg meer mensen op zo'n klein oppervlak te proppen? Als het voor het behoud van de natuur buiten de steden is, is dat eigenlijk pure onzin: op "weilanden" worden duizenden hectaren zonneparken en distributiecentra gebouwd, en dan hebben we het nog niet over de extreem vervuilende veeteelt wat ook niet bepaald "natuurlijk" is.

Eng. property developer, real estate developer (Am.)