home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


natuurlijke ventilatie

 

natuurlijke ventilatie

Natuurlijke ventilatie is een manier van ventileren van een gebouw waarbij géén geforceerde of mechanische ventilatie wordt toegepast. Zowel de aanvoer als de afvoer geschieden op een natuurlijke manier. 

Voorbeelden die voor natuurlijke ventilatie kunnen zorgen, zijn luchtroosters, zelfregulerend ventilatieroosters, moproosters in buitenmuren, kieren e.d., maar ook bijvoorbeeld de windvangers of windtorens en de in beginsel natuurlijke airconditioning van de klimaatcascade met zonneschoorsteen (om dit systeem volledig te integreren in een gebouw is mechanische hulp bij aan- en afvoer mogelijk).

     
principes natuurlijke toevoer mechanische toevoer
natuurlijke afvoer 
(bij nieuwbouw nauwelijks meer natuurlijke afvoer)
systeem A 
("natuurlijke ventilatie"; alleen nog bij oudere bouw)
systeem B
(werd vroeger vaak gecombineerd met luchtverwarming)
mechanische afvoer
(nodig i.v.m. luchtdichtheid gebouwen)
systeem C
("mechanische ventilatie";
natuurlijke toevoer, mechanische afvoer)
systeem D
("balansventilatie"; mechanische toe- en afvoer)


Een combinatie van natuurlijke ventilatie voor aanvoer (toevoer) van verse lucht en mechanische afvoer voor de afvoer is ook mogelijk, mede om zeer goed afgedichte woningen toch van een natuurlijke aanvoer van verse lucht te voorzien. Deze manier van ventilatie heet mechanische ventilatie.

Tabel met ventilatiemethode cijfer-notatie in NEN 1087 met verwijzing naar traditionele letternotatie (verblijf is verblijfsruimten zoals woonkamer en slaapkamer, natte is natte ruimten zoals keuken, badkamer, wc) (hier de gehele tabel):

           
typ ruimte luchtstroom syst
           
1 verblijf toevoer natuurlijk direct A
    afvoer natuurlijk indirect A
  natte toevoer natuurlijk direct A
    afvoer natuurlijk indirect A

 


roosters voor natuurlijke ventilatie:


natuurlijke ventilatie met zelfregulerend kleproorster (renson):


Zie ook mechanische ventilatie, ventilatie, balansventilatie, condensatie, bouwfysica en bijvoorbeeld Tilmar bouwspecials.

Eng. natural ventilation