home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


inbreiden

 

inbreiden, inbreiding

Ook: wijkverdichten. Inbreiden is uitbreiden, maar dan naar binnen: bouwen binnen bestaande contouren of binnen de bebouwde kom of het opvullen van lege plaatsen in bebouwde kom, dus niet uitbreiden door nieuwbouw aan de rand van de stad.

Doelen van inbreiden zijn o.m.:
- in de stad zelf meer ruimte scheppen voor woningen e.d. (zodat geen omliggende dorpen geannexeerd hoeven te worden)
- lege ruimten benutten voor woningbouw, bijvoorbeeld lege strepen in een gebied met monotone bouwblokken verlevendigen door er nieuwe, architectonisch bijzondere woningen te plaatsen (nevendoel: woningdifferentiatie)
- oude saaie gebouwen een nieuw uiterlijk geven
- de buitengebieden van een stad zoveel mogelijk onaangetast laten.

Voorbeelden van inbreiden:
- de begane grond van flatgebouwen benutten voor woonruimte, ruimten voor ateliers of andere kleine bedrijfjes (het zogenoemde uitplinten, zie de set foto's (links) van Eva van der Schans)
- naast een gebouw met een (vrijwel) blinde muur kan vaak andere hoogbouw geplaatst worden, met een eigen fundering (het zogenoemde aankoppen, zie de tweede set foto's (rechts), hier in combinatie met optoppen van bestaande bouw)
- een bestaand gebouw kan soms (ook) aan de kopse kant uitgebreid worden, gebruik makend van de fundering van het bestaande gebouw (aanplanken)
- hergebruik, herbestemming; van een ongebruikt kantoor- of industriepand ruimtes maken voor woningen of kleinere eenheden (bijvoorbeeld een kerk verbouwen tot woningen, de Van Nelle fabriek ombouwen naar veel ruimtes voor kleinere bedrijven, het zogenoemde verzamelen)
- bestaande verouderde gezinswoningen (flats) veranderen naar meer ouderenwoningen ("senioren" hebben meestal minder ruimte nodig, bijvoorbeeld van twee woningen drie ouderenwoningen maken en een gemeenschappelijke ruimte, dokterspost e.d.) of studentenwoningen.

Een redelijk en gemakkelijk te verwezenlijken alternatief voor omvangrijke toepassing voor wijkverdichting is het benutten van leegstaande kantoorgebouwen. Door het nieuwe werken en het vele verplichte thuiswerken in Corona-tijd staat veel kantoorruimte onbenut; doodzonde om die ruimte niet te gebruiken. Slopen kan natuurlijk altijd, maar transitie of herbestemming van kantoorruimte naar woonruimte kan ook veel kantoorwijken veranderen van saaie leegte naar levendige drukte. 


klik op de afbeeldingen voor groter

uitplinten


aankoppen


Bron o.m. Transformatietypes woningen van Platform31.

Verg. stadsvernieuwing, herbestemming.

Eng. to infill; inbreiding is infill development, "inward expansion"