home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


groenlinks en dwingelandij

 

GroenLinks en de dwingelandij, geen sprookje of vrolijk kinderverhaal (een kritisch artikel)


Ja, het lijkt anders, maar ook dit heeft met bouwen te maken: waarom GroenLinks (en sommige andere partijen) een dictatuur wil en daarmee het bouwen van o.m. woningen lange tijd tegen kan houden 

GroenLinks laat duidelijk haar dwingelandij gelden. GroenLinks en de maakbare wereld, maar alleen als die aan haar heilige ideeën voldoet:

 • Verbod op het bouwen van hele wijken omdat aan het milieu en de boeren teveel aandacht wordt besteed (het stikstofverhaal en andere nogal overdreven en opgeschroefde eisen).
 • Verbod op het bouwen van hele wijken omdat er nog geen goed openbaar vervoer naar die gebieden is. Dit is waarschijnlijk de meest onzinnige en ridicule reden van GroenLinks om het bouwen van woningen in een bepaald gebied tegen te gaan. GroenLinks wil blijkbaar eerst tram- of treinbanen aanleggen (naar voorlopig niemandsland), maar bussen kunnen er altijd rijden, ook op elektriciteit. GroenLinks wil gewoon de macht hebben en houden om onzinnige besluiten te nemen en slaat dan als een kleuter om zich heen.
 • En als er dan plannen zijn voor een nieuwe wijk, dan mag er van GroenLinks in eerste instantie maar 1 parkeerplaats per 5 huishoudens komen en in een ander plan (februari 2023) zelfs alleen maar parkeerplaatsen aan de rand van de grote, nieuwe wijk... Dat betekent dus dat nieuwe wijken uitsluitend zijn voor één kleine categorie mensen, GroenLinks-stemmers. Die plannen zijn van Lot van Hooijdonk (wethouder, GroenLinks) en Eva Oosters (wethouder, Student & Starter), die teveel denken aan de Chinese Culturele revolutie met even eenzijdig gerichte dwangmaatregelen.
 • Het bouwen van tijdelijke woningen in de polder Rijnenburg wordt door B&W Utrecht verboden omdat B&W hier uitsluitend over wil praten met het ministerie als de verbreding van de A27 bij Amelisweerd niet doorgaat (mei 2023). Hoe heet dit? Een vies politiek spelletje over de hoofden van de bewoners? Machtwellust? Afpersing? 
  Overigens, waarom tijdelijke woningen? Bouw toch gewoon duurzame normale woningen voor iedereen en zonder allerlei politieke spelletjes en voor iedereen, niet alleen GroenLinks-aanhangers!
 • Het aantal parkeerplaatsen en parkeergarages wordt in Utrecht versneld afgebouwd, zoals bij de Strosteeg ("er mag geen aparte parkeervoorziening voor de woningen worden gerealiseerd", "het is niet gewenst om deze plek met de auto te kunnen bereiken", "voor de nieuw te ontwikkelen woningen geldt een minimale parkeernorm met parkeren op afstand"). 
 • Ook blijkt dat de gemeente Utrecht voor de 38 nieuwe woningen aan de Strosteeg die op de plaats van de lege drukkerij moeten komen, geen enkele parkeerplaats heeft gepland, ondanks het bestemmingsplan voor de binnenstad waaruit de Raad van State geconcludeerd heeft dat er 11 extra parkeerplaatsen moeten komen. Dat is natuurlijk al zeer weinig voor 38 extra woningen, maar GroenLinks wil blijkbaar uitsluitend GroenLinks-burgers in de gemeente (zonder auto). Dat een partij mag kiezen voor uitsluitend gelijkgezinden is nogal discutabel. Dat doet toch wel heel sterk denken aan het bevoordelen van mensen met hetzelfde geloof (zoals dat pas na eeuwen bij christenen zo goed als beëindigd was, maar nu bij andere geloven nog steeds gebeurt); het nietsontziende, fanatieke, egoïstische karakter van GroenLinks begint toch wel veel op een religie te lijken.
 • GroenLinks staat voor "Eerlijk delen" en "Gelijkwaardigheid", maar een GroenLinkser wordt beter bedeeld en blijkt "gelijkwaardiger" te zijn dan een ander. Vooral bij beslissingen die burgers raken, neemt zij het standpunt in "wij beslissen". De mening van belanghebbenden wordt niet gevraagd en als dat niet anders kan, dan laat zij dure rapporten opstellen om toch haar zin door te drijven.
 • Betaald parkeren in de gehele stad, ook waar dat helemaal niet nodig is en ook nog zonder enige vorm van overleg. Dat is gewoon misbruik maken van de macht die het volk je in goed vertrouwen gegeven heeft.
 • Steeds blijkt weer dat de gemeente Utrecht bewoners niet bij de plannen betrekt of zegt het te doen, maar toch haar tegendraadse zin doordrijft. En dan een "visie op dienstverlening Utrecht" "Betrouwbare overheid met menselijke maat" opstellen... (GroenLinks wethouder Linda Voortman.) 
 • Fietsers en openbaar vervoer worden gebruikt om auto's tegen te houden: fietspaden zigzaggen over de normale openbare weg of de normale weg zigzagt over het fietspad, fietspaden die eindigen waardoor fietsers breeduit op de smalle normale openbare weg komen, vrije busbanen en trambanen terwijl auto's kilometers om moeten rijden, veel wijken hebben voor auto's maar één of een paar ingangen. GroenLinks is alleen maar anti-auto, ongeacht het gebruik van fossiele brandstof of elektriciteit.
 • Het planten van bomen is lofwaardig, maar wat gebeurde toen Staatsbosbeheer 8.000 ha bos omploegde, omdat het dochterbedrijf van Staatsbosbeheer (Energiehout BV) hout nodig had voor de biomassacentrales en een media-gedreven ecoloog dat nodig vond (of was die ingeschakeld door Staatsbosbeheer om een gewenst rapport te maken?)? De Amsterdamse GroenLinks praatte lange tijd de biomassacentrale en daarmee grootschalige ontbossing goed. De reden: anders zouden de klimaatdoelen niet te halen zijn, want het verstoken van biomassa moest als "groen" worden gezien.
 • De eis van genderneutrale toiletten, terwijl de dames decennialang voor aparte toiletten hebben gevochten (en terecht).
 • In Rotterdam haalt de gemeente maar eenmaal per 2 weken het restafval op bij de huishoudens die nog een eigen vuilnisbak hebben. Het gevolg is dat de vuilnismannen in de zomer met sjaals voor hun monden lopen omdat de stank niet te harden is. Vuilnis van 2 weken in een bak! Waar is het redelijk denken gebleven?
 • Ook in Rotterdam wordt een doorgaande weg afgesloten die naar de Maastunnel leidt, puur als autootje-pesten. Bij vragen van de gemeenteraad over de gigantische chaos die door het afsluiten ontstaan is, antwoordt de GroenLinks wethouder dat aanpassen niet nodig is. Overigens, dat afsluiten zou een proef zijn, maar het werd dus permanent; zulke spelletjes worden er ook gespeeld.
 • Een verhuurverbod van woningen met een energielabel E of slechter. Om meer goedkope woningen te bouwen voor armere mensen en om de wonderlijk veel te hoge huren verplicht te verlagen, daar hoor je niemand over. Wel over energie-slechte woningen omdat de slechtste daarvan al door de woningcorporaties zijn verkocht, louter om het aandeel energiezuinige woningen van hun woningpakket te vergoten. De kopers van die energie-slechte woningen beginnen dus met zeer hoge kosten om een poging te doen die woningen energiezuinig te maken. Na die verkopen en na afschaffing van de verhuurdersbelasting voor woningcorporaties kunnen ze nu wel beginnen met het bouwen van nieuwe sociale woningen (als dat tenminste mag van de milieulobby i.v.m. de stikstof-affaire e.d.).
 • De riolering in een straat moet volgens de gemeente Utrecht aangepakt worden. De bestaande riolering kan vernieuwd worden via de zogenoemde kous-methode: een straat van 300 m is door één wagen en twee man in nog geen twee weken aangepakt én de straat hoeft niet open! Maar de gemeente Utrecht legt koste wat het kost zo nodig een extra riolering aan voor hemelwater in deze al eeuwen bestaande straat. Het gevolg is dat de straat een half jaar lang vrijwel onbereikbaar én er is geen enkel huis aangesloten op het hemelwaterriool (dat moeten de eigenaren van de huizen zelf laten aanleggen, begrijpelijk maar deze separate regenwaterafvoer is dus decennialang nutteloos). De gemeente vindt dat je voorbereid moet zijn, als gelovigen die "memento mori" prediken. Dat een nieuwe wijk wordt aangelegd met gescheiden rioolsystemen is begrijpelijk, maar een bestaande wijk is kapitaal dure onzin. Dit was weer zo'n blijk van willekeur en machtsmisbruik van GroenLinks, ongeacht de kosten en de gevolgen voor bewoners moeten haar ideeën uitgevoerd worden...
 • Een stukje uit de krant, van een woordvoerder van de gemeente Utrecht: "De gemeente gebruikt de ruimte van geparkeerde auto's liever anders. Bijvoorbeeld voor meer ruimte voor fietsen, wandelen of groen. (...) Er zijn andere opties voor parkeren op straat, zoals een betaalbaar parkeerabonnement in een P+R of in een parkeergarage. Of maak gebruik van de verschillende vormen van deelvervoer, het openbaar vervoer, pak de fiets of wandel". 
  En zo word je als burger gedwongen te wonen en te reizen zoals GroenLinks dat eist, alles in het teken van auto-pesten en onder het mom van "groen" (terwijl de gemeente er ook nog eens veel aan verdient; de gemeentelijke P+R's genereert immers veel inkomsten).
 • Reclameborden met producten die GroenLinks niet zint, worden verboden.
 • Een brief van een lezer van het Algemeen Dagblad 2023-04-29 over de situatie bij de Meernbrug in De Meern waar veel fietsers komen (scholen in de buurt): aan de ene zijde van het kanaal een doorgaand fietspad waar auto's getolereerd worden (Zandweg), aan de andere zijde een riante busbaan (Rijksstraatweg), terwijl die doorkruist wordt door een drukke straat (Meerndijk-Castellumlaan). "De verkeerssituatie rond de Meernbrug is al jaren verre van ideaal. Auto's en fietsers zitten elkaar daar in de weg omdat de gemeente vindt dat al het verkeer dat richting Regenboogbrug gaat, over de Zandweg moet. En niet over de parallel lopende en veel bredere Rijksstraatweg. Die is er alleen voor de bus. Na veel klachten werd daarom in september vorig jaar [2022] een informatieavond gehouden. Diverse bewoners gaven toen duidelijk aan wat de beste oplossing zou zijn. Namelijk het autoverkeer weer over de Rijksstraatweg laten rijden en niet door de door de gemeente indertijd bewust als fietsstraat ingerichte Zandweg persen. Helaas, de definitieve oplossing volgens het gemeentelijke wijkbericht: enkel wat cosmetische ingrepen zoals extra rood asfalt, een verwijderde stopstreep, herstel versleten wegmarkering."
  Dat is kenmerkend voor de GroenLinks-gemeente Utrecht: de bevolking een vorm van inspraak voorschotelen en dan gewoon weer de eigen dictatoriale weg bewandelen. Een smerig politiek spel over de hoofden van bewoners. En dan moet je vertrouwen hebben in de politiek?
 • GroenLinks kan niet tegen kritiek, terwijl zij zelf altijd en overal kritiek op heeft.
 • GroenLinks maakt de wereld maakbaar, maar alleen als die wereld aan al haar heilige ideeën voldoet (dat heet in normale taal dictatuur).

Het wonderlijkst is dat GroenLinks andere partijen meekrijgt in haar dwangmatige denkbeelden, bijvoorbeeld in Rotterdam waar de twee grootste partijen (Leefbaar Rotterdam en VVD) niet in het gemeentebestuur kwamen en GroenLinks wel. 
In veel gemeenten heeft GroenLinks geen meerderheid en treden andere partijen met GroenLinks op. Een stem op die partijen is dus óók een stem op GroenLinks en haar dwingelandij.
In de gemeente Utrecht zijn het déze partijen die gezamenlijk om zich heen slaan (2022):

 • D66 is blij mee te mogen doen en blijkt ineens groener dan groen. Overigens houdt zij zich niet aan haar standpunten: eindelijk was er het zo lang gewenste referendum, totdat er een uitspraak kwam die haar niet beviel.
 • De Partij van de Arbeid (PvdA) stelt electoraal weliswaar niets meer voor, maar mag meespelen met GL. De PvdA maakt zich blijkbaar alleen maar druk om een straat met een Russische naam in plaats van de echte grote problemen in Nederland te kennen, laat staan problemen van arbeiders.
 • De Partij voor de Dieren (PvdD) is in beginsel best sympathiek, maar geeft in de coalitie met GroenLinks een duidelijk signaal af.
 • De Christenunie (CU) wil steeds meer buitenlanders Nederland in krijgen en hoopt met GroenLinks een stukje van de macht terug te krijgen die zij verloor door het grote aantal mensen dat het christendom de rug toekeert.

Toch, even voor de duidelijkheid: elke dictatuur is afkeurenswaardig, van rechts maar ook van een GroenLinkse dwingelandij hebben we hopelijk voldoende slechte voorbeelden ervaren.

Waar kan een normaal, politiek naar links neigend persoon, of je nou arbeider, bureau-ambtenaar of beleidsadviseur bent, nog op stemmen zonder te vallen in de kuil van GroenLinks?
Tsja, dat mag ieder gelukkig nog voor zichzelf uitmaken. Probeer in ieder geval het GroenLinkse motto "ik wil niet dit-of-dat, dan mag jij het ook niet" te vermijden...


Kanttekeningen

 • Natuurlijk zijn niet alle milieu-gerelateerde ergernissen aan GroenLinks toe te schrijven, maar leden van GroenLinks zijn wel heel erg dwingend bezig.

 • Vaak is het "Europa", dat toch ook door veel milieu-mensen bestuurd en gestuurd wordt, maar even vaak is het een verzinsel dat "Europa eist", om de eigen mening door te kunnen drukken.