home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kaalslag

 

kaalslag

Kaalslag is het in een korte periode slopen van gebouwen (of bomen) en het onmiddellijk daarna egaliseren van de vrijgekomen grond op dat gebied. Omdat bij de term kaalslag sprake is van ongewenste of sterk betwiste sloop (of kap van bomen) wordt het slopen en egaliseren in een zeer korte tijd uitgevoerd. Die periode is te kort om voldoende weerstand te bieden tegen degene die tot de sloop of kap opdracht heeft gegeven. 

Een voorbeeld van kaalslag bij bossen is de kaalslag van meer dan 5.000 hectare bos door Staatsbosbeheer. Een groot deel daarvan dient ook nog als biomassa, waardoor de CO2-opname vermindert (er zijn minder levende bomen immers) en de uitstoot vergroot wordt (door verbranden van de biomassa). Maar het wonderlijkst is dat de dochteronderneming van Staatsbosbeheer die de biomassa verzorgt, een BV is.
In andere gevallen werd soms door wat men bijna beroepsactievoerders zou kunnen noemen de term kaalslag gebruikt als het om een klein sloopwerkje ging of om een paar bomen. Zo kan iedereen de redelijkheid uit het oog verliezen. (Overigens, bij leegkap blijft een klein stukje stam staan waardoor deze bomen weer aangroeien.)

Ook worden wel natuurgebieden met veel bomen prijsgegeven aan het water en dus ook van kaalslag gesproken kan worden. Vaak is dat begrijpelijk, bijvoorbeeld in de strijd tegen het water (in het kader van "Ruimte voor de rivier"), soms is het niet te bevatten, bijvoorbeeld als er natuur gecompenseerd moet worden met België en een omvangrijk gebied weer aan het water wordt prijsgegeven...


stukje van de enorme kaalslag door staatsbosbeheer vanaf ca. 2015; bomen op duizenden hectaren zijn gekapt met het voorwendsel dat nederland ooit meer open gebieden had...; nederland had ooit veel meer water dus het westen van ons moeten we laten overstromen?, moeten we opofferen voor overijverige ecologen? (foto joostdevree):


Eng. (m.b.t. gebouwen) wholesale demolition, swathe of demolition; (m.b.t. bomen) clearcut, clear felling