home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


afdakswoning, arbeiderswoning

 

afdakswoning

"Met afdakswoning is een type arbeiderswoning bedoeld waarvan de daken aan de achterkant verder naar beneden lopen dan aan de voorkant. 
Deze woningen werden vanaf 1860 in Twenthe voor de toestroom aan textielarbeiders gebouwd in lange aaneengesloten rijen. Een grote woonkeuken met twee bedsteden, dat is alles. Aan de achterzijde bevindt zich nog een zogenoemd spoelhok. Het (droge) toilet staat buiten in een afzonderlijk schuurtje. De puntige zolder is een aaneengesloten opslagplaats zonder scheidingsmuren. 
De troosteloze arbeiderswijken werden vanaf 1908 geleidelijk vervangen door betere wooncomplexen."


afdakswoning, enschede (foto ypie attema, cultureel erfgoed):


Tekst D.A. vd Ree (Het Nederlands Landschap).

Zie ook afdak, aanluiving, arbeiderswoning, rotswoning, rug-aan-rug-woning, volkshuisvesting.