home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


trap

 

trap

Een trap is een uit treden bestaand constructie-onderdeel om naar boven of beneden te gaan, meestal in een gebouw.
De hoogte tussen twee treden heet optrede, de diepte van een trede heet aantrede. Een goed beloopbare trap voldoet aan de formule: (2 * optrede) + (1 * aantrede) = 590 mm. Hierbij is de 590 de zogenoemde stapmodulus: de lengte van een "stap" op de trap, dus ongeveer 60 cm. 
Bij een kleine optrede hoort een grote aantrede. Soms wordt gesteld dat de som 570 tot 630 mm moet zijn, afhankelijk van de situatie.
Een luie trap is een trap met een (relatief) grote aantrede en kleine optrede. Vroeger waren trappen regelmatig veel te steil, maar een te luie trap loopt ook niet prettig.
De tweede formule voor trappen was: optrede + aantrede = 380 tot 400 mm, maar waarschijnlijk is die bovenwaarde nu ca. 425 mm (langere mensen nemen grotere stappen).

Voor een normale binnentrap voor woningen is een aantrede van 225 tot 250 mm gewenst met een optrede van 175 tot 185 mm (188 mm is de max. hoogte van de optrede in Bouwbesluit 2012). Verder geldt dat alle treden even hoog moeten zijn en als er een maatafwijking is, deze voor dient te komen in de onderste trede en max. 6 mm mag zijn; bij de andere treden mag een eventuele afwijking in de optrede van twee opeenvolgende treden niet groter zijn dan 2 mm.
"Een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan 4 meter. Bij een groter hoogteverschil zal een tussenbordes moeten worden geplaatst."
Als maximale hellingshoek van de trap (stijgingshoek) wordt 37 graden genoemd (bij een maximale optrede van 188 mm, een minimale aantrede van 220 mm en een ruimtehoogte van 2600 mm).

De tekeningen van een trap op papier en schaal 1 op 1 (ware grootte) heten uitslagen.

Bij een gesloten trap zijn er altijd stootborden
Een open trap is een trap zonder stootborden. 
Een scheluwe trap is een trap die begint en/of eindigt met een draaiing.
Een schone trap is een trap die aan de achterzijde (onderzijde) in het zicht blijft.
Een luie trap is een trap met een (relatief) grote aantrede en kleine optrede.
Een verholen trap is een trap die achter een betimmering o.d. is weggewerkt, bijvoorbeeld een diensttrap.
Een ladder is mogelijk te zien als een eenvoudige, mobiele trap zonder stootborden waarvan de treden (sporten) ondiep zijn en de bomen smal.


onderdelen van een trap;
klik voor groter (wetenschappelijk en technisch centrum voor het bouwbedrijf, wtcb):

1 trede

6 tredevlak

11 balusters

16 bordes

2 stootbord

7 (trede)neus

12 trappaal

17 traparm

3 neuslat

8 bloktrede

13 hoofdtrappaal

18 welstuk

4 wangen

9 leuning

14 kuipstukken

19 stoottrede

5 nesten

10 handgreep

15 (uit)leiwangH optrede

a traphelling

1 neus

3 traphelling

A aantrede

    ( in graden)

2 tredebreedte

4 klimlijn1 traphoogte = verdiepingshoogte 

3 insprong

2 sprong = traplengte

4 vrije hoogtede bloktrede is de eerste trede van een trap, die vaak groter is dan de andere treden; een bloktrede is optioneel en meestal alleen van esthetische aard, soms aan de zijkant fraai afgerond:


Enkele eisen voor de afmetingen ten aanzien van "de trap" uit het Bouwbesluit 2012, tabel 2.33/2.34 (nieuwbouw): 

 
afmetingen [in m]  woon-
functie
andere
functies *)
     
minimum breedte van de trap 0,8 0,8
minimum vrije hoogte boven de trap

2,3 2,1
maximum hoogte van de trap (vloer-tot-vloer of vloer-tot-bordes?) (artikel 2.33; geldt niet voor de gebruiksfuncties industriefunctie, overige gebruiksfunctie en bouwwerk geen gebouw zijnde)

4 4
minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten  loodrecht op de voorkant van de trede

0,22 0,185
maximum hoogte van een optrede

0,188 **) 0,21
minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 0,05 0,05
minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 0,23 0,23
minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 0,3 0,3

hoogte van de trapleuning (min-max)

0,8-1,0

0,8-1,0
minimum vrije vloeroppervlakte trapbordes (artikel 2.34) 0,8 x 0,8 0,8 x 0,8
een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan 4 meter    

*) incl. trappen die uitsluitend voor ontvluchten worden gebruikt
**) deze waarde was in het Bouwbesluit 2003: 0,185 m


Enkele eisen voor de afmetingen ten aanzien van "de trap" uit het Bouwbesluit 2012, tabel 2.39 (bestaande bouw): 

 
afmetingen in m  woon-
functie
 
     
minimum breedte van de trap 0,7  
minimum vrije hoogte boven de trap

1,9  
minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten  loodrecht op de voorkant van de trede

0,13  
maximum hoogte van een optrede

0,22  
minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 0,2  


Voor de gebruiksfuncties woonfunctie en bijeenkomstfunctie geldt tevens volgens het Bouwbesluit 2012: "Een gemeenschappelijke verkeersruimte met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1,5 m, is ter plaatse van die trap, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend. Dit geldt niet voor een trap die uitsluitend bestemd is om het bouwwerk te ontvluchten."

Het "kraken" van de traptreden kan mogelijk worden opgelost door het zogenoemde:
- stootborden aan de treden vastschroeven, eventueel met spanschroeven ("opspannen" van de trap)
- verticaal balkje klemmend onder de krakende trede plaatsen, aan achterzijde van het stootbord
- horizontale lat klemmend tegen achterzijde stootbord (kraaklatten)
- laatste redmiddel: wiggen tussen stootbord en trede (en afwerken afwerken als het kraken verholpen is).
 
Documentatie
- Voorbeelden van trappen

- Voorbeelden van trappen bij Doelbeelden (klik links op trappen)

- Trapkenmerken

- Of bestel het boek Trappen van Van Daele en Seys (zeer veel duidelijke afbeeldingen, schutblad afbeelding rechts).

Fabrikanten en leveranciers van trappen
- Allstairs, Ede (Gelderland)

- Eestairs, Barneveld (Gelderland)

- Genico, Ruiselede (BelgiŽ)

- HR Trappen, Waalwijk (Noord-Brabant)

- Janssen van den Berg, Rijssen (Overijssel)

- Kristof Knokkaert, Popperinge (BelgiŽ)

- De Kruijf Trappen, Waddinxveen (Zuid-Holland)

- Level Trappen, Purmerend (Noord-Holland), Hoogeveen (Drenthe)

- Trappenhuis, Suameer (Friesland)

- De Vries, Heerenveen (Friesland)

- Willems, Eijsden (Zuid-Limburg)


En voor "traprenovatie" bijvoorbeeld Upstairs.

De term trap is al bekend in de Middeleeuwen; men gebruikte het woord trap voor een "ladder" of een "vaste constructie met treden". Het Middelnederlands (1200-1500) kende de term ook als "graad". Vanaf de zeventiende eeuw werd dit woord overgenomen door diverse talen, vooral dankzij de Nederlandse scheepsbouw die in deze periode alom werd gekopieerd (in de betekenis "scheepsladder"). Bron Etymologiebank.

Zie bijvoorbeeld ook trapterminologie, bloktrede, binnenboom, doorschietende trede, draaitrap, Engelse trap, klimlijn, looplijn, luie trap, muizentrapje, open trap, opstand, optrede, raveling, scheluwe trap, slingertrap, spiltrap, spilsteektrap, steektrap, stijgingshoek, stootbordsymbolen trap, trapboom, trapleuning, trapneus, val, verdrijven, voorhout, wellat, welstuk, wenteltrap (draaitrap), zipzap-trap.

Eng. stairs, flight of stairs, staircase, stair; steile trap is steep stair