home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


uitbloeiing, uitbloeding, bleeding, uitslag

 

uitbloeding, uitbloeiing

Ook: bleeding; vroeger: bloemen (als meervoud). Uitbloeiing is een witte tot grauwe uitslag van voornamelijk zout in metselwerk of beton, vaak calciumcarbonaat, sulfaten of chloriden. Door zouten in baksteen en voegspecie kunnen onder vochtige omstandigheden op een later moment vaak witte vlekken op de muur verschijnen. 
In water oplosbare zouten
kunnen door de vochtstroom door de porin van zowel baksteen als voegwerk naar het oppervlak treden. 
Door verdamping van het vocht kristalliseren bij droog weer de zouten als witte vlekken op de muur. Soms is er zelfs poederuitslag op het baksteenmetselwerk.

Baksteenfederatie legt het chemisch uit: "Cement bevat calciumsulfaat (gips, anhydriet) dat gedeeltelijk kan oplossen als veel water aanwezig is. Bij verharding van cement wordt calciumhydraat gevormd, dat de alkalische silicaten van baksteen aantast. Hierdoor worden kalium- en natriumhydroxides gevormd. Deze hydroxides reageren met (moeilijk oplosbaar) calciumsulfaat en vormen (goed oplosbaar) natrium- en kaliumsulfaat, dat dan aanleiding kan geven tot uitbloeiingen."

Afhankelijk van het jaargetijde en het weer zijn de uitbloeiingen niet altijd zichtbaar: een beregende muur laat vaak geen sporen zien, een drogende muur wel.

Ook kan het gebeuren dat cement of kalk door regen op verse mortel uitgespoeld wordt en dan over de stenen loopt. Er is dan sprake van een witachtige cementsluier resp. kalksluier. Dit verschijnsel noemen wij "uitloging" of "uitspoeling"; dat is weliswaar geen zoutprobleem maar deze uitslag is vaak even hardnekkig. Uitspoeling van kalk komt vaak voor bij bakstenen die weinig water kunnen opnemen. Deze vorm van uitslag komt zowel kort na het metselen voor als na verloop van tijd. Oorzaak is dat er na het metselen teveel vocht was waardoor het carbonatieproces niet goed verlopen is

Een andere witte uitslag kan een witte uitbloeiing van gips zijn ("vergipsing"), die na enkele maanden of zelfs jaren op kan treden. Ook dit probleem doet zich voor bij metselwerk dat aan regen (en zon) is blootgesteld. 

Door de druk die gekristalliseerde zouten op baksteen en voeg uitoefenen, kan het opervlak van de baksteen afpoederen of afschilferen en de voeg kan uit de gevel gedrukt worden.

Uitbloeiing en uitspoeling treden dus vaak op in de volgende omstandigheden:
- metselen of voegen bij regen
- blootstellen van jong metselwerk en voegwerk aan regen (dus als het metselwerk niet afgedekt is; zeker 2 etmalen dient het metselwerk beschermd te zijn tegen regen, maar ook tegen felle zon). 


voorbeeld van omvangrijke uitbloeiing;
klik voor groter (foto joostdevree):


Uitbloeiingen vermijden
Hoewel vrijwel alle omstandigheden waaronder uitbloeiing en uitloging betrekkelijk eenvoudig zijn te vermijden, komen uitbloeiingen nog steeds vaak voor. Het vakmanschap van de metselaar (aannemer) is eigenlijk de belangrijkste factor: 
- niet metselen en voegen bij regen
- metselwerk afdekken als regen verwacht wordt
- gebruik bakstenen die bekend staan om hun geringe uitbloeiing
- gebruik bakstenen waarvan de zichtzijden (niet de legvlakken) fabrieksmatig zijn gehydrofobeerd met siloxaan, zoals die van Vandersanden
- gebruik geen cement met sulfaten en toeslagstoffen als bindtijdvertragers e.d. die uitbloeiingen veroorzaken; cement zonder calciumsulfaat (gips) schijnt helaas zeer duur te zijn
- gebruik zuiver aanmaakwater; geen leidingwater met chloriden
- gebruik zuiver zand, dus geen zand dat mogelijk verontreinigd is met zeezand, zouten e.d.
- blokkeer optrekkend vocht uit de ondergrond (een goed trasraam of Wassersperre blokkeert grondwater met zouten als sulfaten en nitraten)
- breng tussen metselwerk en beton een scheidingslaag aan.

Voor het normale carbonatieproces van de calciumhydroxide ("kalk") uit de voegmortel is CO2 nodig uit de lucht. Door bijvoorbeeld regen op onbeschermd metselwerk kan de CO2 uit de lucht niet bij de "kalk" komen en vindt het carbonatatieproces pas plaats als de "kalk" door spoeling aan de oppervlakte van de voeg is gekomen. De "kalk" is door het teveel aan water ook in de baksteen beland. Na enige tijd is de "kalk" die aan de oppervlakte is gevormd, vrijwel niet meer te verwijderen.

Leveranciers zeggen dat er geen uitbloeiing is bij gebruik van bakstenen die gefabriceerd zijn volgens de Belgische norm NBN.B24-209: bij de efflorescentieproef (uitbloeiing) volgens deze norm verschijnen geen witte vlekken groter dan 5 cm2 (een witachtige waas of een smalle zoom worden niet in aanmerking genomen). 
Als er twijfel bestaat over het gedrag van de baksteen, dan kan geprobeerd worden de uitslag te vermijden door vr het verharden van het metselwerk en het voegwerk deze met een zure oplossing af te wassen. Chemtec levert een product dat kalkuitslag vermijdt of vermindert: "Calcium-Guard is een admixture speciaal ontwikkeld ter voorkoming of sterke vermindering van vrije kalkuitbloeiing (witte uitslag op metselwerk) uit minerale metsel- en voegmortels tijdens het hydratatie- en uithardingsproces. Calcium-Guard voorkomt dat vrije kalk middels vochttransport het oppervlak van het aanwezige metselwerk kan bereiken waardoor witte uitslag wordt voorkomen cq. sterk wordt verminderd."

Zoutuitslag verwijderen of stopzetten
Wanneer spoedig na het metselen of voegen de witte uitslag ontstaat, schijnt het dat deze uitslag veelal met water nog te verwijderen is. Uitbloeiingen die pas na een jaar o.d. ontstaan, zijn zeer moeilijk te verwijderen.
De producten Rolith RB1 en Weber.Klin Baroli FBH11 (vroeger Metzger Baroli geheten) verwijderen volgens de leveranciers de witte uitslag.

Wanneer zout in baksteen is getrokken kan de droge baksteen muur worden behandeld met Technicure CS van Technichem. Technicure CS is een zoutomvormer die het zout onoplosbaar maakt: het zet "de verschillende oplosbare zouten om in onoplosbare via het principe van de chemische verglazingsreactie (fluateren)". Resultaat is dat de zouten niet meer hygroscopisch zijn (geen water meer aantrekken) en niet meer migreren naar het oppervlak (geen schade meer toebrengen aan het stucwerk e.d.). Technicure CS tast het ademend vermogen van de muur niet aan. Technicure weert ook salpeter.

Wonderlijk toch dat aannemers altijd bagatelliserend over uitbloeiingen zijn en dat de uitbloeiingen toch vrijwel nooit echt verholpen worden. Zoals op bijgaande foto's kan de aannemer wellicht de buitenmuren van een in deze specifieke gevallen toepasbare pleisterlaag of "verflaag" voorzien; de kosten van dit herstel zijn voor de aannemer want het verschijnsel uitbloeiing blijft, in eerste instantie, de verantwoordelijkheid van de aannemer.
Een andere mogelijkheid om de uitbloeiing te verwijderen schijnt te zijn: de gevel te stralen met glasparels of olivinezand (uitslag verwijderen; bescherm uzelf en de omgeving!) en hydrofoberen (Jaap Koek Gevelconsultancy).


voorbeeld vr en na behandeling door athos gevelbepleistering:


Uitslag bij beton
Uitbloeiing van wit calciumcarbonaat kan overigens ook optreden bij betonsteen (publicatie "Uitbloeiing en uitslag" van Febelcem). Het optreden van witte kalkuitslag is afhankelijk van de plaats waar het calciumcarbonaat wordt gevormd. Als de carbonatatie plaatsvindt onder het betonoppervlak, in de (uitdrogende) porin, is er niets merkbaar. Als de vrije kalk het betonoppervlak kan bereiken, heeft carbonatatie plaats op het betonoppervlak en is er wel sprake van kalkuitslag.
Hulpstoffen in de specie (luchtbelvormers, plastificeerders, waterreduceerders e.d.) zijn toegestaan binnen het toepassingsgebied en volgens de voorschriften van de fabrikant, maar zij kunnen wel leiden tot vermindering van de hechting en tot een hogere kans op uitbloeiing.


het verloop van uitbloeiing bij beton (cement&betoncentrum):


uitbloeiing bij beton, druipsteen;
klik voort groter (rijkswaterstaat):


Powerpointvoorstelling
- Gekleurde baksteen en witte uitslag (van Jaap Koek Gevelconsultancy en Marinus Rooth)


Gegevens o.m. van de leveranciers tegen cementsluier en zoutuitslag
- Voorkomen en behandelen van witte uitslag op baksteen metselwerk (van Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek KNB)

- Verstenen van zouten met Technicure CS (van Technichem)

- Vermijden van witte uitslag met Chemtec Calcium-Guard (van Chemtec)

- Verwijderen van uitslag: Bouwpresentatie Rolith RB1

- Verwijderen van uitslag: Brochure Rolith RB1

- Cementsluier-verwijderen van de Onderhoudshop

- Afzettingen op glas (van Aberson)


Met dank aan Baksteenfederatie, Rijkswaterstaat, Cement&BetonCentrum, BPG Boxtel / Van Aarle Bouwmaterialen en Kees Wonink.

Zie ook glascorrosie, hallergetal, vochtproblemen bij muren, gevelrenovatie en meer over uitbloeiingen van de Belgische baksteenfederatie.
Verg. het bloeden van hout, salpeter.