home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


wapeningsnet, betongaas, draadmat

 

wapeningsnet

Ook: betonmat, betongaas, draadmat. Een wapeningsnet is een rooster van staaldraad dat in een fundering wordt gelegd als wapening, dus om stijfheid aan het beton te geven en om scheuren te voorkomen. De openingen heten mazen. Wapeningsnetten die aan twee zijden geen mazen hebben maar "stekeinden", worden spaarnetten genoemd.

Wapeningsnet wordt vaak als wapening toegepast bij dekvloeren. Bij vloerverwarming heeft een wapeningsnet het voordeel dat daarop de leidingen kunnen liggen zodat deze leidingen niet aan de onderzijde van de vloer komen. De betondekking op de wapening dient ca. 40-50 mm te zijn en op de leidingen van de vloerverwarming minimaal 25 mm (houdt hier dus minimaal 45 mm aan en denk er aan dat de leidingen niet overal even hoog liggen).

Er zijn verschillende maasgrootten verkrijgbaar, bijvoorbeeld 100*100 mm of 150*150 mm (een maaswijdte van meer dan 150 mm is slecht beloopbaar en wordt vermoedelijk niet meer gefabriceerd).
De aanduiding van de grootte van de mazen en de dikte van het staal wordt aangegeven door bijvoorbeeld 150/150/10/10:
150/150 geeft de afmetingen van de mazen aan (150 mm * 150 mm)
10/10 geeft de dikte van het staal aan (10 mm, hier dus zowel horizontaal als verticaal). 

Wapeningsnetten kunnen prefab worden uitgevoerd, bijvoorbeeld aan de hand van de buigstaat

Wapeningsnet wordt tegenwoordig, meestal onder de naam "betongaas", ook gebruikt als belangrijkste onderdeel van een schutting, eventueel in gegalvaniseerd staal of verzinkt te verkrijgen. Voordeel is dat het een stevige en redelijk gemakkelijk te plaatsen schutting is, dat er veel klimmende planten tegen en door kunnen groeien en dat het wat extra veiligheid geeft als het betongaas bovenaan in punten eindigt. Nadeel is dat het betrekkelijk snelle klimplanten moeten zijn omdat anders langere tijd tegen het betongaas met de open structuur aangekeken wordt en er weinig privacy is in de tuin. Gebruik wel groenblijvende klimmers zodat ook in de winter sprake is van beschutting, tenzij meer toetreding van de zon verlangd wordt in de winter.


klik op de afbeeldingen voor groter

wapeningsnet met verschillende maasmaten (schrumpf):


meer wapeningsnetten op enige afstand, met randisolatie (abt):


wapeningsnet qs 196, staaldikte 5 mm, maaswijdte 100 mm (stuckens): 


wapeningsnet b503, spaarnet, staaldikte 8 mm, maaswijdte 100 mm (stuckens):


wapeningsnet (betongaas), toegepast als erfscheiding / schutting in de tuin; een maas van 15 cm geeft voor egels e.d. meer mogelijkheid erdoor te komen omdat de ruimte binnen de mazen door de takken verkleind wordt (forse, goede, snelle klimop hedera; ongeveer een half jaar na aanplant); andere zaken die het leven of overleven van dieren vergemakkelijken, zie
hulpmiddelen t.b.v. dieren (
foto joostdevree):


Eng. mesh reinforcement