home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


bastaardmortel of

 

bastaardmortel, basterdmortel

Bastaardmortel is een mortel waarvan het bindmiddel zowel uit cement als kalk bestaat, maar van geen van beide bestanddelen zoveel bevat dat er sprake is van cement- of kalkmortel. Niettemin is het te beschouwen als een kalkhoudende cementmortel. Basterdmortel werd wel toegepast wel voor waterdicht maken van trasramen

Voorbeelden: 
- bastaardmortel met 200 kg cement en met 100 kg vette kalk per m3 zand of, in volumes, 1 deel cement, 1 deel vette kalk en 6 delen zand
- een kalkrijke bastaardmortel in de verhouding 1 cement, 3 luchtkalk en 13 zand. 

Met dank aan B&O Gevelconsultancy en Argex.
Zie ook mortel, kalkmortel, schelpkalkmortel.