home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


stekeind

 

stekeind

1. Een stekeind is een wapeningsstaaf die men uit de beton laat steken om later met het daarop aansluitende constructieonderdeel een goede verbinding te krijgen. 
Meestal zullen wapeningsstaven worden verbonden aan de wapening van een aangrenzend te storten bouwdelen, bijvoorbeeld de wapening van een betonnen heipaal wordt door de betonvlechter via vlechtijzers aan de wapening van vloer verbonden. Stekeinden echter zijn voorzien van een schroefdraad of een hulpstukje met schroefdraad zodat ze aan andere stekeinden kunnen worden doorgekoppeld met stekankers (ook wel: staafankers).

In plaats van koppeling met een stekeind en stekanker, kan ook een gripkoppeling worden toegepast.
Flimu is een gemechaniseerd systeem om wapeningsstaven aan elkaar te koppelen dat in wezen hetzelfde systeem lijkt als de gripkoppeling.

Omdat stekeinden scherp kunnen zijn, bestaan er beschermkappen (signaalkappen) om aan te geven waar het stekeinde is. Vooral in het donker, bij donker weer of een donkere achtergrond zijn stekeinden vaak niet duidelijk te zien. Sommige beschermkappen geven bescherming als je op het stekeinde mocht vallen (zogenoemde struikel- en valbescherming, bijvoorbeeld de Suprotek biedt die bescherming).

Er bestaan ook stekeind-afstandhouders, juist om ervoor te zorgen dat het stekeinde niet uit het beton steekt...


stekeinden, met schroefdraad (gerrijn):


stekanker of staafanker (fabrikaat demu; gerrijn): 


de gripkoppeling, een andere manier  van koppelen van wapeningsstaven, geen schroefdraad en stekanker benodigd (gerrijn):


beschermkap (afdekkap, signaalkap) alleen horizontale beveiliging (hakron):


beschermkap (afdekkap, signaalkap), voor zowel horizontale als verticale beveiliging (fabrikaat suprotek):


een woud van beschermkapjes:


afstandhouder voor stekeinden (gerrijn):


Verg. centerpen (dat geen wapeningsstaaf is).
Zie ook wapeningsnet.

Eng. rebar end, projecting reinforcement; stekeindbeschermkap is protective caps, starter bar clip


2. Soms is stekeind simpelweg de benaming voor het einde van een wapeningsstaaf. Zie bijvoorbeeld de term "stekeindafstandhouder" hierboven.