home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


trasraam, cementraam

 

trasraam

Trasraam is de wat verouderde benaming voor een cementraam: het waterdichte metselwerk in muren tegen het optrekken van grondvocht, meestal ca. 6 lagen baksteen hoog. De harde bakstenen (klinkers) zijn meestal donker van kleur. Vroeger werd het trasraam gemetseld met trasmortel, tegenwoordig met specie van portlandcement (bij een cementraam is cement het bindmiddel).
Met platen natuursteen is ook een zeer goed trasraam te maken; let wel op de voeg tussen de platen; zo'n trasraam is een plint of gevelplint. Er is ook een uitvoering in cementachtig materiaal, die lijkt op natuursteen maar dus simpelweg gepleisterd is.

Vroeger waren trasramen gemeengoed. De onderste lagen van een gevel onder het maaiveld werden bijna altijd opgetrokken uit klinkers en waterdichte mortel van luchtkalk, tras en zand. Door het trasraam werd capillair watertransport door het metselwerk vanuit de bodem zoveel mogelijk voorkomen.

Hoewel hedendaagse bakstenen een betere samenstelling hebben, blijkt een trasraam toch niet overbodig. Zonder trasraam kunnen problemen ontstaan door optrekkend vocht (met als gevolg algengroei, schimmels en uitbloeiingen, d.w.z. uitslag van zouten e.d.), kan er in de onderste lagen baksteen vorstschade optreden door optrekkend en bevriezend vocht, en kan een eventuele keimlaag beschadigd raken. Soms wordt door het gebruik van een andere kleur baksteen in de onderste lagen de suggestie gewekt dat er een trasraam aanwezig is... 
Wanneer er wel een trasraam of andere manier aanwezig om optrekkend vocht tegen te gaan, kan het bij een witte gevel nodig zijn de onderste ca. 50 cm te beschermen tegen vuil door opspattend hemelwater en dan kan die onderste deel van die gevel worden uitgevoerd in een donkere kleur.

Een alternatief voor het trasraam kan zijn een waterdichte laag in de eerste lintvoeg net boven het maaiveld; in Duitsland wordt dit de Wassersperre genoemd. De kimlaag moet behandeld worden tegen indringen van water, waarna de bitumen-achtige waterdichte laag op de kimlaag wordt aangebracht.

Naar Documentatie


trasraam in een donkere klinker:


trasraam bij aluzink plaat (finish-profiles):


geen trasraam: niet alle anders gekleurde baksteen in de plint vormt een trasraam; uitslag door optrekkend bodemvocht door ontbreken van echt trasraam (koninklijke nederlandse bouwkeramiek knb):


geen trasraam: vorstschade aan bakstenen zonder trasraam:


geen trasraam, ook niet bedoeld als trasraam, maar als
bescherming tegen vuil door opspattend hemelwater (caparol):


alternatief voor een trasraam, de wassersperre ofwel het waterdicht afschermen van de kimlaag zodat er geen optrekkend vocht de muur in kan trekken boven de wassersperre; op de foto waarschijnlijk een strook bitumen (gasbeton baustoffhandel):


Documentatie
- Trasraam in baksteen metselwerk (Infoblad 26 van Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek KNB)


Met dank aan o.m. Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek KNB.

Zie ook vochtproblemen bij muren, cementeren (voordelen en andelen).
Verg. gevelplint, borstwering.

Eng. brick damp course