home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


trasraam, cementraam

 

trasraam

Trasraam is de wat verouderde benaming voor een cementraam: het waterdichte metselwerk in muren tegen het optrekken van grondvocht, meestal ca. 6 lagen baksteen hoog. De harde bakstenen (klinkers) zijn meestal donker van kleur. Vroeger werd het trasraam gemetseld trasmortel, tegenwoordig met specie van portlandcement (bij een cementraam is cement het bindmiddel).

Vroeger waren trasramen gemeengoed. De onderste lagen van een gevel onder het maaiveld werden bijna altijd opgetrokken uit klinkers en waterdichte mortel van luchtkalk, tras en zand. Door het trasraam werd capillair watertransport door het metselwerk vanuit de bodem zoveel mogelijk voorkomen.

Hoewel hedendaagse bakstenen een betere samenstelling hebben, blijkt een trasraam toch niet overbodig. Zonder trasraam kunnen problemen ontstaan door optrekkend vocht (met als gevolg algengroei, schimmels en uitbloeiingen, d.w.z. uitslag van zouten e.d.), kan er in de onderste lagen baksteen vorstschade optreden door optrekkend en bevriezend vocht, en kan een eventuele keimlaag beschadigd raken. Soms wordt door het gebruik van een andere kleur baksteen in de onderste lagen de suggestie gewekt dat er een trasraam aanwezig is...

Een alternatief voor het trasraam kan zijn een waterdichte laag in de eerste lintvoeg net boven het maaiveld; in Duitsland wordt dit de Wassersperre genoemd. De kimlaag moet behandeld worden tegen indringen van water, waarna de bitumen-achtige waterdichte laag op de kimlaag wordt aangebracht.


trasraam in een donkere klinker:


niet alle anders gekleurde baksteen in de plint vormt een trasraam; uitslag door optrekkend bodemvocht door ontbreken van echt trasraam
(koninklijke nederlandse bouwkeramiek knb):


vorstschade aan bakstenen zonder trasraam:


trasraam bij aluzink plaat (finish-profiles):


alternatief voor een trasraam, de wassersperre ofwel het waterdicht afschermen van de kimlaag zodat er geen optrekkend vocht de muur in kan trekken boven de wassersperre; op de foto waarschijnlijk een strook bitumen (gasbeton baustoffhandel):


Documentatie
- Trasraam in baksteen metselwerk (Infoblad 26 van Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek KNB)


Met dank aan o.m. Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek KNB.

Zie ook vochtproblemen bij muren.
Verg. gevelplint, borstwering.

Eng. brick damp course