home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


aanmaakwater

 

aanmaakwater

Aanmaakwater voor een betonmengsel (betonspecie) is een essentieel bestanddeel omdat er zonder water geen hydratatie optreedt en zich dus geen betonsteen vormt. Aanmaakwater speelt uiteraard een rol bij het bepalen van de watercementfactor.

Aanmaakwater mag geen verontreinigingen bevatten die de hydratatie, de betonsterkte of de wapening nadelig beÔnvloeden.
De regel is: gebruik altijd drinkwater (leidingwater, zonder chloor), tenzij dat absoluut niet mogelijk is.
Zeewater kan uitsluitend toegepast worden voor ongewapend beton (het chloride van het zeezout tast de wapening aan).
Gebruik geen huishoudelijk afvalwater.
Bron- en grondwater, oppervlaktewater en proceswater van de betonindustrie kunnen uitsluitend toegepast worden nadat er initieel een grondig onderzoek naar de bruikbaarheid is uitgevoerd; periodiek dient het onderzoek herhaald te worden.

   
toepassing max. chloridegehalte [mg/liter]
voorgespannen beton 500
gewapend beton 1000
ongewapend beton 4500


Ook voor sulfaten, alkaliŽn, suiker, fosfaten, nitraten, lood en zink zijn maxima opgesteld.

Met dank aan De Betonpocket van Betonhuis.

Verg. absorptiewater.

Eng. mixing water