home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


hydrofoberen

 

hydrofoberen

In Vlaanderen: hydrofuge (Frans voor waterafstotend, waterwerend, vochtvrij). Hydrofoberen is het waterafstotend maken van een muur e.d.,  
zie verder bij impregneren
.

Hydro is water, foberer komt van fobie, angst. In dit geval moet water bijvoorbeeld angst hebben de muur in te dringen.

Monumenten
Hydrofoberen van muren van monumenten moet met voorzichtigheid plaatsvinden: "Ter bestrijding van vochtoverlast in monumenten wordt nog wel eens gegrepen naar het waterafstotend maken van gevels met een hydrofobeerlaag. Vaak wordt hydrofoberen gezien als zaligmakend bij vochtproblemen. Niets is echter minder waar, hydrofoberen kan zelfs een averechts resultaat geven. Achter de laag kan vocht ophopen, dit vocht kan van binnenuit komen, maar ook in veel gevallen na verloop van tijd van buitenaf door lekkages in het verouderde impregneermiddel. Wanneer dit vocht onvoldoende door de laag heen verdampen kan, kunnen problemen ontstaan als het afschilveren van metselwerk. Naast deze directe schade kan hydrofoberen ook indirecte schade tot gevolg hebben. Zo worden werkzaamheden aan de gevel, bijvoorbeeld voegwerkherstel, bemoeilijkt door het waterafstotende gedrag van het metselwerk. Het hydrofoberen is een onomkeerbaar proces, de gevel kan niet meer in zijn authentieke staat worden teruggebracht en verliest hierdoor een deel van zijn cultuurhistorische waarde. Hydrofoberen vindt nog maar relatief korte tijd plaats, de effecten op lange termijn zijn dan ook nog niet volledig bekend. Het plegen van regelmatig en zorgvuldig onderhoud is in de meeste gevallen het beste antwoord op veel problemen aan oude gebouwen. De voorkeur bij vochtdoorslag in gevels gaat nog altijd uit naar traditionele bouwkundige maatregelen. Wanneer deze maatregelen geen oplossing bieden, kan hydrofoberen worden overwogen. Daarbij moet de gevel wel aan de volgende voorwaarden voldoen. De gevel moet in goede bouwkundige staat verkeren. Het materiaal in de gevel moet homogeen van aard zijn. Het hydrofobeermiddel moet voldoende aan kunnen slaan en de gevel mag geen vocht of zouten bevatten. Samengevat kan worden gezegd dat hydrofoberen slechts in een aantal gevallen na zorgvuldig onderzoek door deskundigen mogelijk is."

Documentatie
- Brochure Hydrofoberen van gevels (bij monumenten) (van Cultureel Erfgoed)

- Brochure Vocht en zouten in metselwerk (van Cultureel Erfgoed)

De tegenhanger van hydrofobisch is hydrofiel of hygroscopisch.

Met dank aan de gemeente Sneek (Nieuwsbrief 2007).

Bekende hydrofobeerbedrijven zijn o.m. Ervas (Hilversum) Gevelmeesters (Beers, bij Nijmegen), Gevelprotect (Oosterhout) en HGR Gevelrenovatie (Rijswijk).