home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


paalfundering

 

paalfundering

Fundering op palen wordt toegepast wanneer de draagkrachtige grond zeer diep gelegen is. De paal ontleent zijn draagvermogen aan het steunen van de paalpunt op de vaste (zand)grond en in mindere mate aan de kleef van de omringende grond aan de paalwand. 

De bekendste soorten paalfundering zijn o.m.:
- houten palen (snelle levering, redelijk eenvoudige heimachine, gevaar van houtaantasting vooral bij verlagen grondwaterstand, aantasting te vermijden door toepassen betonnen opzetter of oplanger)
- prefab betonpalen (gladde betonpaal is meest gebruikte type heipaal in Nederland, wapeningen voor transport en trek- en drukgolven en horizontale gronddruk, paallengte mag niet groter zijn dan 70 maal de diameter van de paalschacht, prefab paal met verzwaarde paalpunt heeft nadelen waardoor nauwelijks meer toegepast, maximale lengte ca. 35 m); een speciaal soort betonnen palen wordt bij betonkernactivering toegepast
- in de grond gevormde betonpalen (nadat tot op de vaste grondslag een gat in de grond is gemaakt wordt een wapening in het gat geplaatst en volgestort met beton, voordeel is dat de lengte van de paal tijdens maken van het gat kan worden bepaald dus extra voordelig bij sterk wisselende hoogte van de vaste grondslag, grotere lengten mogelijk dan bij prefab betonpalen, snelle "levering", de verschillende schroefpalen zijn in de grond gevormde palen maar geluidsarm en trillingsvrij, ook de vibro-paal wordt in de grond gevormd; nadeel kan zijn dat door plaatselijk sterke grondwaterstromen het betonmengsel gedeeltelijk wordt weggespoeld voordat het hard is);
verg. de diepwand
- betondrukpalen en betonsegmentpaal (ook in de grond gevormde palen maar beide bestaan uit segmenten die aan elkaar verbonden worden, de stalen betondrukpaal wordt na indrukken in de grond gevuld met beton, de betonsegmentpaal bestaat uit prefab elementen van gewapend beton)
- stalen buispaal, waarbij de "paal" in de vorm van stalen buisdelen (2 ą 3 m lang) in de grond geheid of gedrukt wordt; de stalen buis dient als primaire wapening.


paalfundering, concept-versie paalfunderingen en kenmerken per type; 
graag correcties of opmerkingen per email
klik voor het protected excel-sheet
(afbeelding en sheet joostdevree):


Voor allerlei paalfunderingen zie eventueel verder bij (niet allemaal heipalen als palen die de grond ingeheid worden):

- betondrukpaal 

- betonsegmentpaal 

- buissegmentpaal 

- casing paal (een draaipaal of heipaal)

- DPA-paal (een schroefpaal) 

- drukpaal (in grond gedrukte betonnen prefab paal)

- energiepaal 

- groutpaal (groutinjectiepaal, schroefinjectiepaal, injectiepaal, Leka-paal, kokerpaal; een draaipaal) 
- heipaal (algemene term voor geheide palen, i.t.m. schroefpalen en stortpalen) 

- kleefpaal 

- koppelpaal 

- MV-paal (en RI-paal) 

- paalmatras 

- ribbelpaal 

- schroefpaal (betonmortelschroefpaal (mortelschroefpaal), buisschroefpaal, schroef-combinatie-paal (schroef-combi-paal, combi-schroefpaal), DPA-paal, verbuisde avegaar, Olivierpaal® (schroefvormige betonpaal), Krinner schroeffundering) 

- schroef-combinatie-paal (combi-schroefpaal, Vibro Combipaal) 

- spudpaal (geen echte funderingspaal) 

- stalen buispaal (buispaal) 

- stortpaal 

- trekpaal


in de grond gevormde vibro-paal:


in de grond gevormde tubex-paal bij een beperkte werkhoogte:


paalfundering, heipaal met heimachine:


Documentatie

- Artikel Wisselwerking tussen palen


Afbeeldingen o.m. Vroom.

Zie ook heipaal, buissegmentpaal, energiepaal, kokerpaal, schroefpaal, stalen buispaal, akoestisch doormeten betonpalen, mv-paal, maar vooral paalfunderingsvoorbeelden en wellicht funderingsproblemen bij houten palen.

Eng. pile foundation