home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


schroef-combinatie-paal

 

schroef-combinatie-paal

Ook: combinatie-schroef-paal, combi-schroef-paal, schroef-combi-paal, Vibro combipaal. Een schroef-combinatie-paal is een in de grond gevormde, grondverdringende schroefpaal met een losse, verloren schroefpunt (boorkop). De schroef-combinatie-paal lijkt daardoor wat op een enorm groot potlood. De schacht (hulpbuis) wordt voorzien van een prefab paal van gewapend beton en een grout/betonmengsel, waarna de hulpbuis getrokken wordt. De stalen hulpbuis blijft niet in de grond achter; daarom wordt het een hulpbuis genoemd. 

De schroef-combinatie-paal combineert de voordelen van een prefab betonnen paal met een in de grond gevormde paal:
- grote druk- en trekkracht van de prefab paal
- ruwe wand en grotere doorsnede van de in de grond gevormde paal (waardoor meer druk- en trekkracht d.w.z. draag- en trekvermogen ontstaat).

Kenmerken / voordelen schroefcombinatiepaal
- Trillingsvrij paalsysteem.
- Grote druk- en trekkracht (toepasbaar als druk- en trekpaal).
- De prefab gewapend betonnen paal is het constructieve deel van de schroef-combinatie-paal (hoog draag- en trekvermogen).
- Gunstige wrijvingseigenschap tussen de ruwe paalschacht en de grond (hoog draag- en trekvermogen).
- Als trekpaal geschikt door o.m. de ruwe (grout) omhulling en de grote doorsnede; eventueel wordt de kop van de paal voorzien van ribbels voor een nog betere krachtenoverdracht van de trekpaal op de (onderwater)betonvloer.
- Kan in zeer slappe grond worden aangebracht.
- Het is mogelijk zware tussenlagen te "doorheien" (doorschroeven) zonder risico op paalbreuk (de prefab paal komt immers pas in de hulpbuis als de paalpunt op de gewenste diepte is). 
- Door het schroeven i.p.v. heien kan ook in zekere mate puin in de grond "weggeduwd" worden.
- De inboordiepte is flexibel: bij onvoldoende kalenderwaarden of variatie in de grondgesteldheid is de lengte van de schroef-combi-paal eenvoudig aan te passen.
- Schroef-combi-palen kunnen op een aanzienlijke diepte onder maaiveld worden beŽindigd waardoor bij ontgraving van de bouwput nagenoeg geen hinder van de palen wordt ondervonden.
- "De paalkop van het prefab element kan tot elke diepte onder het maaiveld met minimale overhoogte of tot het maaiveld worden geplaatst."
- Door het gebruik van prefab gewapend betonpalen heeft de paalkern gegarandeerd een hoge kwaliteit.
- In verschillende uitvoeringen, bijvoorbeeld met vierkante prefab paal, achthoekige paal of geribbelde paal.

Methode van inbrengen
- De stalen hulpbuis (casing) wordt van een losse schroefpunt voorzien. (De schroefpunt blijft in de grond aanwezig, een zogenoemde verloren schroefpunt.)
- De hulpbuis wordt tot diep in de vaste zandlaag langzaam maar zeker de grond in gedraaid (geschroefd), waardoor geluidshinder zeer gering zou moeten zijn maar dat is helaas zeker niet het geval. 
- Om de weerstand van zandlagen met een hoge conusweerstand te verminderen, kan groutsmering worden toegepast. Dit verlaagt de wrijving tijdens het schroeven, het groutlaagje vormt in de draagkrachtige zandlaag een mixed-in-place mortelomhulling. Extra voordeel van de groutsmering is dat de doorsnede van de uiteindelijke paal groter wordt, waardoor het draag- en trekvermogen van de paal toeneemt.
- Tijdens het indraaien van de hulpbuis worden krachten en diepte e.d. gemonitord zodat de paal tot de juiste diepte kan gaan. 
- Als de schroefpunt op de gewenste diepte is, laat men een prefab gewapende betonpaal in hulpbuis zakken.
- De ruimte tussen de betonnen paal en de hulpbuis wordt gevuld met een grout-zand-mengsel met de vereiste sterkteklasse beton. Dit beton wordt gestort met behulp van een kubel.
- De stalen hulpbuis wordt, met uitzondering van de schroefpunt, na afloop weer oscillerend omhoog getrokken of omhoog geschroefd.

De schroef-combinatie-paal is een voorbeeld van paalfundering.

Naar Documentatie


overzicht van het inschroeven van een schroef-combinatie-paal bij de "rottemerentunnel", een landtunnel als onderdeel van de 16rotterdam;
met stalen hulpbuis, schroefpunt (boorpunt), prefab paal en kubel;
klik voor groter (a16rotterdam):


aanbrengen schroefpunt aan de voet van de stalen hulpbuis;
klik voor groter (van 't hek):


schroefpunt aangebracht aan de stalen hulpbuis; klik voor groter (van 't hek):


schroefcombinatiepaal in bijna vol ornaat; let op de man in de bak; de stalen hulpbuis zal hier ca. 18 m lang zijn;
klik voor groter (foto joostdevree):


close-up van de top van de stalen hulpbuis;
klik voor groter (foto joostdevree):


stalen hulpbuis wordt gevuld met vierkante prefab betonnen paal;
klik voor groter (voorbij funderingstechniek):


vullen stalen buis na inbrengen betonnen paal met betonmengsel (foto joostdevree):


close-up van een schroefpunt (boorpunt, "potloodpunt");
klik voor groter (foto joostdevree):


compartimenten bij de bouw van de landtunnel "rottemeren" in de a16rotterdam om het proces in werkbare brokken te verdelen wanneer de tunneldelen onder water worden gezet
; klik voor groter (foto joostdevree):


Documentatie

- Kort filmpje van het inbrengen van een schroef-combinatie-paal 

- Combischroefpalen (van BAM Infra

- Leveranciers schroef-combinatie-palen: Van 't Hek, BAM Infra, Voorbij Funderingstechniek.