home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


koppelpaal

 

koppelpaal

Koppelpaal is de naam van een betonpaal die uit twee of meer prefab voorgespannen betonpaal-delen bestaat, waarbij de delen afzonderlijk van elkaar getransporteerd kunnen worden en pas op de bouwplaats aan elkaar worden bevestigd. De lengte van zo'n paal kan oplopen tot 65 m. Deze paal is daarom bij uitstek geschikt voor zeer grote diepten, maar ook voor een beperkte hoogte boven het werkveld zodat met meer paaldelen toch een grote diepte bereikt kan worden. 

De reden van het segmenteren van de heipaal kan zijn: 
- een diepere vaste grondslag
- een hoogtebeperking op de hei-locatie
- een beperking in transportlengte.
"Deze prefab paal wordt ingezet voor de fundering van hoge gebouwen, waarvoor een koppelpaal tot 65 meter nodig kan zijn om op de diepere grondlagen te funderen."

De paal wordt in segmenten aangeleverd op de bouwlocatie. De plaats waar de koppelpaal moet komen, wordt voorgeboord en gesmeerd met bentoniet. De zandlagen die gepasseerd worden, worden losgewoeld waardoor de paal makkelijker op diepte is te heien. De eerste paal wordt ingebracht met de paalkop tot even boven werkveld. De tweede paal wordt gekoppeld aan de eerste. De koppeling bestaat uit kwalitatief hoogwaardig staal waardoor een betrouwbare aansluiting ontstaat tussen de paalsegmenten. Na bevestiging wordt het totaal verder de grond in geheid. Op deze manier kan de paal grote diepten bereiken.


koppelpaal; volgende paalsegment gereed om gekoppeld te worden aan het al geheide deel (voorbij funderingstechniek):


koppelpaal; de stalen koppeldelen en wapening (voorbij funderingstechniek):


koppelpaal; inslaan pinnen als zekeringen bij de koppeling (voorbij funderingstechniek):


De koppelpalen worden gefabriceerd bij Voton, een dochter van Voorbij Funderingstechniek.

Verg. betonsegmentpaal (eigenlijk hetzelfde, maar kleiner formaat), buissegmentpaal, stalen buispaal.