home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


betondrukpaal

 

betondrukpaal

De betondrukpaal is een uit betonnen segmenten opgebouwde paal, die door middel van een hydraulische installatie in de grond wordt gedrukt
Een bestaand gebouw of de nieuw te maken betonconstructie levert de hiervoor benodigde tegendruk. De paal wordt opgebouwd uit op elkaar geplaatste gewapend betonsegmenten of op elkaar gelaste stalen buizen. Bij de stalen buissegmenten kan grond door de holle paalkern uit de paal gepulst worden om de gewenste diepte te bereiken zonder dat een grote tegendruk nodig is.

Het pulsen is zeer arbeidsintensief en dus kostbaar. Bovendien komt er grond vrij die wellicht vervuild is en afgevoerd moet worden. Ondanks het feit dat pulsen vrijwel trillingvrij gebeurt, wordt het voor de onderhavige gevallen zelden meer toegepast.

Let op
- Een drukpaal is iets anders: een drukpaal drukt trillingvrij prefab betonnen palen in de grond en er hoeft dus geen omhoog gekomen grond verwijderd te worden. De zeer zware drukmachine fungeert bij de drukpaal als een groot tegengewicht.

De betondrukpaal is een voorbeeld van paalfundering.


betondrukpaal (walinco):


Met dank aan Walinco.

Zie ook paalfundering, betonsegmentpaal, buissegmentpaal en voorbeelden paalfundering (betondrukpaal).

Eng. jacked reinforced concrete pile